Brandservice AB > SBA Systematiskt Brandskyddsarbete

SBA Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA är en dokumentation över hur ni skall sköta era rutiner inom brand- & utrymningssäkerheten.


Den ska även innehålla information och rutiner vid en eventuell utrymning, hur ni skall agera och vad ni har gjort för förebyggande arbete för en utrymning. Utbildning är en annan del som SBA ska innehålla, ska det stå vad ni har genomgått för utbildningar för att vara mer förberedda vid en eventuell olycka.

Genom att ha ett bra och fungerande SBA, Systematiskt brandskyddsarbete, hög utbildningsnivå, fungerande varningssystem så kan man spara värdefull tid. Med detta skapar ni som företag en god förutsättning för att minimera omfattningen av ett tillbud. Detta underlättar också för räddningstjänstens arbete, både genom att ha god kommunikation med dem och att jobba förebyggande enligt SBA.

Vi på Brandservice kan hjälpa er med detta, vi kan vara en hjälpande partner till er när ni skapar företagets grundpolicy och dokumentation för ert systematiska brandskyddsarbete. Vi kan även bistå med en av våra brandskyddstekniker med en utomstående åsikt när ni genomför årets kontrollronder.

Läs mer om SBA Systematiskt Brandskyddsarbete på företagets hemsida

Brandservice AB
Hemsida: https://www.brandserviceab.se

Brandservice AB

Brandservice AB säljer brandskyddsprodukter, utrymningsprodukter, brandskyddsutbildningar, utbildning för heta arbeten, brandtätning i Nässjö med omnejd.

Vi på Brandservice tillhandahåller utrustning för att klara de första viktiga insatserna. Då de första sekunderna/minuterna är avgörande i en brands utveckling. Vi har bland annat brandsläckare, brandslang, brandvarnare, brandtätning, rökluckor, utrymningssystem, utrymningsplaner, första hjälpen utrustning, linjemålning och utrymningsmålning samt skyltar. Vi kan även hjälpa till med att utforma er SBA, Systematiskt brandskyddsarbete.

Förutom dessa produkter erbjuder vi även utbildning inom de flesta områden. Berörande Brand, Utrymning, hur ni ska arbeta med er SBA, Första hjälpen, Heta arbeten, HLR med mera.

Våra brandskyddstekniker har kvalificerad utbildning och god erfarenhet inom dessa områden och vi finns till för att hjälpa er.

För att underhålla all säkerhet kring ert företag krävs tid, engagemang och kunskap för att hålla säkerheten på en hög nivå. Då det är en viktig sak för ert företag då ett eventuellt tillbud kan förstöra mycket. Så ett bra föreberedande arbete för att minimera riskerna kring ett eventuellt tillbud är mycket viktigt. För att det ibland kan vara svårt att hitta tid till detta så har vi på Brandservice AB tagit fram ett koncept som skräddarsys för ert företag för att spara både tid och pengar för ert företag. Vi vill tillsammans med er plocka ut de bitar som ni tycker är viktiga och utifrån det håller vi kontroll på att allt fungerar och sköts som det ska efter det upplägget vi gör tillsammans, detta för att underlätta för er. Vi håller er även underrättade enligt regler och normer. Och ger er ett säkrare skydd inför eventuella händelser.