Coromatic AB > Släckinstallation

Släckinstallation

Miljöbild med släckinstallation.


Coromatic är experter på IT-kontinuitet. Vi säkrar den fysiska IT-miljön och tryggar dina affärer. Vi tar ett helhetsansvar och erbjuder såväl rådgivning och projektering som implementering och service.

Vår högsta prioritet är att skapa trygghet för våra kunder, trygghet med våra lösningar och med oss som partner.

Kraft, kyla och kommunikation
Coromatic erbjuder ett koncept inom fysisk IT-säkerhet för skydd av information, hårdvara och system. Dessutom skapar vi handlingsberedskap genom analyser och rådgivning för att erhålla rätt säkerhetsnivå - såväl som löpande service och underhåll för att bibehålla den nivå som etablerats.

Läs mer om Släckinstallation på företagets hemsida

Coromatic AB
Hemsida: http://www.coromatic.se

Coromatic AB

Coromatic AB är leverantör av IT-säkerhet, däribland tekniska larm, brandskydd, energieffektivisering mm för datorhallar.

Coromatic säkrar IT-funktionens kontinuitet genom strategi, lösningar och underhåll för fysisk IT-säkerhet. Grunden i alla projekt är kundens specifika behov efter vilka de tar fram en anpassad lösning. De tar ett helhetsgrepp då de skyddar databaserad information, garanterar funktionen genom att skydda hårdvara och system samt skapar ordning och reda i IT-miljön.
Har även kontor i Göteborg & Helsingborg.