Temahallen AB > Stålstommar

Stålstommar

Temahallen AB har en produktionsmetod som garanterar hög kvalite och en robust stålkonstruktion med ett slankt utseende. Temahallen är certifierat enligt EN 1090-1

Vi tillverkar själva våra stommar i Temahallens fabrik i Vinslöv. Det medför att vi kan vara en opartisk partner vid diskussion kring val av ramtyp för ett byggprojekt.

För byggnader upp till cirka 40 m fri spännvidd rekommenderar vi i de flesta fall en enkel två-leds ramkonstruktion av stommen. För byggnader över ca 40 m fri spännvidd rekommenderar vi fackverkstakstolar av stål.

Temahallens stålstommar har hög stålkvalitet, slank konstruktion och livslängd. Det innebär att stålstommarna ger flexiblare användningsområden, större fri golvyta samt luftig interiör.

Kontakta Temahallen AB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Stålstommar på företagets hemsida

Temahallen AB
Hemsida: https://www.temahallen.com/

Temahallen AB

Temahallen AB är ett dotterbolag till Malmsten AB med produktionsanläggning och huvudkontor i Vinslöv, norra Skåne. Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, Karlskoga, i Vara samt i Kalmar. Vi levererar i hela Sverige. Inom företaget finns mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av stålstommar och försäljning av kompletta stålhallar för olika användningsområden.

Temahallen AB säljer kompletta byggsatser för byggnader med våra egentillverkade stålstommar. Övrigt material som väggar, tak, portar, dörrar och fönster m.m. köper vi in från ledande kvalitetsföretag i branschen.

Temahallen AB är ett känt varumärke i Sverige som står för lång erfarenhet inom branschen och hög kvalitet på alla ingående komponenter i våra hallar. För våra kunder innebär det att de får en byggnad som står sig väl i många år. Varumärket Temahallen är även känt inom lantbrukssektorn, genom leveranser av mer än tusen ridhallar, maskinhallar, stallbyggnader etc. under årens lopp.

Idag levererar Temahallen AB dock mestadels olika typer av industribyggnader, och enligt våra kunder upplevs vi som en kompetent, seriös och flexibel tillverkare, med korta beslutsvägar, vilket underlättar byggprocessen.