PreCendo AB > Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete

PreCendo AB i Göteborg erbjuder färdiga koncept för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) både för fastighetsägaren och verksamheten.

Kontakta Precendo AB eller besök hemsidan via länken nedan för mer information om Systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer om Systematiskt Brandskyddsarbete på företagets hemsida

PreCendo AB
Hemsida: https://www.precendo.se

PreCendo AB

Besiktningar och konsultationer inom brandlarm, automatisk sprinkler samt andra släcksystem. Certifierade besiktningsföretag av svensk brand- och säkerhetscertifiering.

PreCendo AB har certifikat från Svensk Brand- och Säkerhets-certifiering att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper enligt SBF-regler. Företaget erbjuder förfrågningshandlingar på samtliga anläggningstyper, infordrar och granskar anbud, medverkar vid upphandling och utför installationskontroller PreCendo erbjuder brandskyddsutbildning, brandlarmbrandlarmsutbildning, sprinkler och HLR-utbildning.