J.R. Johnssons Plåtslageri AB > Takservice Göteborg

Takservice Göteborg

JR Johnssons Bleck & Plåtslageri AB i Göteborg utför takservice. Takservice ger årlig översyn av dina tak och fångar upp brister i god tid så de kan åtgärdas innan skador uppstår.

Avtalet för takservice innebär:

  • Översyn av tak och plåt
  • Kontroll av taktegel och underlag
  • Kontroll av uppstignings- och skyddsanordningar
  • Kontroll av yttre ventilationshuvar
  • Kontroll av vattenavrinning och vattengångar

Läs mer om Takservice Göteborg på företagets hemsida

J.R. Johnssons Plåtslageri AB
Hemsida: https://www.jrjohnsson.se

J.R. Johnssons Plåtslageri AB

J.R. Johnssons Bleck & Plåtslageri AB i Göteborg är ett byggnadsplåtslageri som arbetar med takrenoveringar, takservice, fasadrenovering, med mera i Göteborg med omnejd. Företaget har även en plåtslageriverkstad med tillverkning av plåtdetaljer till tak som skorstensbeslag, skorstenshuvar, fönsterbleck, hängrännor och plåtbeslag.

JR Johnssons Bleck & Plåtslageri AB i Göteborg utför även byggentreprenader där man tar helhetsansvar för nya tak och fasader. Med duktiga underleverantörer behärskar JR Johnssons Bleck & Plåtslageri AB även andra material än plåt.

Kontakta JR Johnssons Bleck & Plåtslageri AB i Göteborg eller besök företagets hemsida för mer information om deras plåtslageriverkstad eller takrenoveringar, fasadrenovering, takservice samt byggnadsplåtslageri med mera i Göteborg med omnejd.