Bg Byggros AB > Takträdgårdar & sedumtak

Takträdgårdar & sedumtak

BG Byggros AB är leverantör av produkter för takträdgårdar och sedumtak

Gröna taksystem finns i många olika utföranden, från den enklaste varianten med sedum eller gräs på taket till mer tekniskt avancerade lösningar, där det är möjligt att bygga upp ett grönt tak med rabatter och plantering.

Läs mer om Takträdgårdar & sedumtak på företagets hemsida

Bg Byggros AB
Hemsida: www.byggros.com/se

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, fontäner, sedumtak, sedum, gabioner, erosionsskydd, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor m.m.