Denckert Elinstallationer AB > Teleinstallationer

Teleinstallationer

Denckert Elinstallationer AB har lång erfarenhet av olika sorters teleinstallationer, bland annat erbjuds porttelefonanläggningar, passersystem, kodlåsanläggningar samt kameraövervakning (CCTV).

Denckert Elinstallationer AB installerar porttelefonanläggningar med både ljud och bild. Vi kan även erbjuda uppkoppling till både svarsapparater, mobiltelefoner eller fasta telefoner i kombination eller var och en för sig.

Denckert Elinstallationer AB installerar och underhåller olika typer av passersystem och kodlåsanläggningar som säkerställer åtkomst till de som är behöriga. Systemen erbjuder även integrering med bl.a. porttelefon, boknings-och informationstavlor, offline-läsare och olika typer av larm.

Denckert Elinstallationer AB kan erbjuda ett urval av säkerhetslösningar för övervakning i er fastighet med hjälp av kameraövervakning (CCTV) som exempel. Våra lösningar kan kopplas upp mot internet samt alla typer av smartphones.

Kontakta Denckert Elinstallationer AB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Teleinstallationer på företagets hemsida

Denckert Elinstallationer AB
Hemsida: https://www.denckert.se

Denckert Elinstallationer AB

Denckert Elinstallationer AB med säte i Enskede, Stockholm, strävar kontinuerligt efter ett lösningsfokuserat samarbete nära våra kunder för att uppmärksamma just era behov. Våra tjänster baseras utifrån engagerade medarbetare, samt flera år av strävan till att utföra varje arbete så kundanpassat och högkvalitativt som möjligt. Företaget har idag omkring 35 anställda som utför diverse elrelaterade jobb i Storstockholm.

Denckert Elinstallationer AB är verksamma inom el-, tele-, larm- och datainstallationer över hela Storstockholm. Vi erbjuder tekniska helhetslösningar för elinstallationer, larm, tele och datainstallationer. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för kostnadseffektivt och hållbara lösningar. Vi är familjeföretag med lokal närvaro över hela Stockholmsområdet. Vi möter kunderna i deras behov och tar långsiktigt ansvar för vårt arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Denckert Elinstallationer AB arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter gemensamma värderingar och arbetssätt.

Denckert Elinstallationer AB har sitt huvudkontor på Sandsborgsvägen 52 i Enskede. Vi utför arbeten inom alla våra verksamhetsområden i Stockholms Skärgård, från norr om Möja till söder om Dalarö. Vi har ett stort kontaktnät av andra yrkesgrupper och kan erbjuda samordnade totalentreprenader till företag och privatpersoner. Denckert Elinstallationer AB har även en skärgårdsfilial som utgår från Djurö/Stavsnäs. Vår skärgårdspersonal är ständigt stationerade i skärgården, och vi är i och med det flexibla att kunna utföra arbeten på kort inställelsetid.

Året var 1968 och Lennart Denckert startade upp L. Denckert Elinstallationer, då som enskild firma. 1972 blev vi Denckert El AB och var då 4 anställda. År 1999 tog Joakim Denckert över verksamheten och är sedan dess företagets VD. I början på mars 2014 köpte vi upp företaget Hvervens Elservice, och fick 4 nya duktiga montörer till vårt team. Två år senare, i april 2016, blev all personal och verksamhet överflyttad från Hvervens Elservice till Denckert Installationer.