Polygon Sverige AB > Temporär klimatkontroll

Temporär klimatkontroll

Sedan 40-talet har Polygon hjälpt några av världens mest prestigefyllda företag att effektivt hantera problem med fuktkontroll och klimatkontroll.


Vi står redo med vår mobila maskinpark att inom 24 timmar lösa alla typer av klimatproblem. Vare sig det gäller att tillhandahålla en temporär miljö för läkemedelskontroll, att förhindra korrosion på platser med hög luftfuktighet såsom torrdockor, att torka betong före golvläggning, skydda värdefulla konstföremål eller att begränsa säsongsvariationer i golvproduktion; kan vi med vår klimatkontroll leverera kostnadseffektiva lösningar för att förhindra störningar och avbrott i verksamheten, samt begränsa risker för framtida skador.

Våra tjänster inom temporär fuktkontroll:

Byggklimat
Ytbehandling och coating
Industriell avfuktning

Läs mer om Temporär klimatkontroll på företagets hemsida

Polygon Sverige AB
Hemsida: www.polygongroup.se

Polygon Sverige AB

Polygon Sverige AB erbjuder servicetjänster inom vattenskadesanering, brandskadesanering, läcksökning, industriell avfuktning, fuktutredning, fuktkontroll, klimatproblem samt temporär klimatkontroll. Verksamheten bedrivs i 20 länder med ca 300 servicedepåer och anpassas till förutsättningarna på varje lokal marknad.

Att kunna dra nytta av gemensamma koncept, arbetssätt och tekniska hjälpmedel är en viktig framgångsfaktor. Vår höga tillgänglighet och moderna teknik, möjliggör en snabb och kostnadseffektiv sanering.

Att ett företag som i över 40 år baserat sin verksamhet på ett världspatent - rotoravfuktaren - kallar sig serviceföretag är kanske ingen självklarhet. Visserligen är patentet fortfarande kärnan i vår verksamhet, men idag är det bara en liten del av det vi erbjuder kunderna.

MCS i Sverige representeras av Munters Torkteknik AB (MTT). Vi finns på fler än 30 platser i Sverige och är cirka 140 anställda.