AB Gustaf Kähr > Tillbehör

Tillbehör

Du kan välja mellan ett stort utbud av lister och tillbehör hos Kährs för att slutfinishen ska bli så perfekt som möjligt. Vi har också ett komplett underhållsprogram.

Läs mer om Tillbehör på företagets hemsida

AB Gustaf Kähr
Hemsida: https://www.kahrs.com

AB Gustaf Kähr

Naturen skapar, vi väljer ut och designar.

Naturen är en fantastisk skapare av mångfald. Olika trämaterial har olika färg, karaktär och mönster beroende på var i trädet det sågas. För att utnyttja det har vi utvecklat ett unikt system att granska och sortera det sågade trämaterialet efter karaktär och utseende. Det gör att Kährs kan tillverka och erbjuda trägolv med olika utseenden, uttryck och stil.