Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab > Tunnskiktsbeläggning och tjockfilmsmålning

Tunnskiktsbeläggning och tjockfilmsmålning

Tunnskiktsbeläggning från Fogfria Ytor i Stockholm är en tunn beläggning för ytor som torr och lätt industri, läkemedelsindustri, korridorer, personalutrymmen, enklare lager och dylikt.

Tunnskiktsbeläggning av plastmassa (1-1,5 mm skikttjocklek) utföres företrädesvis på underlag av betong eller industrispackel. Tjockfilmsmålning sker vanligen i 2 till 3 omgångar rollning med tjockfilmsfärg, skikttjocklek 300-400my. Kontakta Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab för mer information eller besök företaget hemsida.

Läs mer om Tunnskiktsbeläggning och tjockfilmsmålning på företagets hemsida

Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab
Hemsida: https://www.fogfriaytor.com/

Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab

Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab i Danderyd är Sveriges mest erfarna specialgolventreprenör. Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab har över 40 år i golvbranschen. Sedan tidigt 70-tal har Fogfria Ytor levererat golv och ytbeläggningar till några av Sveriges största företag och organisationer. Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab har jobbat med såväl stora som små projekt inom livsmedels- och läkemedelsindustri, centrumbyggnationer, parkeringshus, butiker, kontor, storkök, verkstadsindustrier, tunnelbanehallar, lager och mycket mer.

Slipning och blästring- samt injektering och renovering av betongkonstruktioner är några exempel på tjänster som Fogfria Ytor utför. Därtill arbetar Fogfria Ytor, Industri- och Försäljningsab med dammbindning, beläggning av släta härdplastgolv samt antistatiska ESD-golv. Målning med epoxibaserade färger, tunnskiktsbeläggning och tjockfilmsmålning samt beläggning av halkskydd för publika och marina miljöer är andra verksamhetsområden för Fogfria Ytor.