Nordisol Akustik Stockholm AB > Undertak

Undertak

Nordisol Akustik i Stockholm AB utför undertaksarbete och undertaksinstallation i alla typer av lokaler


Din kravspecifikation är din egen. Undertak i en skola, ett daghem, ett sjukhus, ett kontor, en tillverkningslokal, en affär eller en bostad skiljer sig åt. T ex när det gäller:

- hur lätt det är att göra rent
- hur enkelt det kan demonteras
- brandmotstånd
- ljudabsorption
- ljusreflektans
- luftfuktighet
- slagtålighet
- utseende

Ett fult tak, kanske med synliga rör och ledningar, skapar ingen trivsel. Ett vackert undertak döljer installationer, minskar ljudnivån och gör lokalen behagligare att vistas i. Det skapar positiva effekter för arbetsglädje och kundtrivsel.

Montering av rätt undertak kräver kunskap och erfarenhet. Både för att välja rätt material och för att montera det på rätt sätt.

Industriakustik

Kostnader orsakade av dålig arbetsmiljö i svenskt näringsliv och förvaltning sägs uppgå till ungefär 125 miljarder kronor. Årligen. Och brister i arbetsmiljön är ofta orsaken till kostnader för bristande kvalitet.

Ett sätt att motverka kostnader och otrivsel är att dämpa buller i lokalerna. Vi kan göra det genom att t ex installera ljudabsorbenter i tak och väggar eller klä in maskiner.

Läs mer om Undertak på företagets hemsida

Nordisol Akustik Stockholm AB
Hemsida: www.nordisolakustik.se

Nordisol Akustik Stockholm AB

Nordisol Akustik i Stockholm utför arbeten med bl a akustiktak, undertak, innertak, ekofria rum och väggpaneler sk BF-paneler. Inredningar baserade på systemväggar och industriakustik är exempel på andra områden där vi också har lång erfarenhet. Och vill du göra jobbet själv så kan du köpa materialet hos oss.

Eftersom vi inte är knutna till någon speciell leverantör är vi dessutom fria att välja de lösningar och det material som passar bäst för varje tillfälle. Vare sig vi monterar, eller du.
Vilket du än väljer är vår strävan att erbjuda dig en lösning som är både professionellt kreativ och kostnadseffektiv.

Takpaneler, Systemväggar,