Teknologisk Inst AB Sverige > Utbildningar inom Management

Utbildningar inom Management

Teknologisk Inst AB Sverige
Hemsida: https://www.teknologiskinstitut.se

Teknologisk Inst AB Sverige

Teknologisk Institut har utbildningar och kurser som exempelvis: teknikledning, projektledning, management, ledarskapsutveckling för bland annat byggledning, arbetsledning, med mera.

Teknologisk Institut AB Sverige är ett marknadsorienterat kunskapsföretag som fortbildar yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet.
Vi förmedlar direkt tillämpbara kunskaper inom teknik- och management-områden och medverkar till att företagens konkurrenskraft ökar.

Varje år utbildar vi tusentals chefer och medarbetare inom våra två huvudområden teknik och management. Vi har framgångsrikt arbetat med detta sedan 1922. Många kunder är i grunden tekniker eller ingenjörer, men även andra har valt oss som en naturlig partner för sin kompetens- och karriärutveckling. Tekniker och ingenjörer behöver idag kompetensutveckling inom både teknik och management. Det är vanligen bara en tidsfråga innan dessa kommer i kontakt med mer mjuka frågor, t ex ledarskap, projektledning, ekonomi, försäljning, inköp med mera. Även då finns vi där. Basen i vårt utbud har dock genom alla decennier varit teknikutbildningar vilket har givit oss en djup förståelse för teknikerns och ingenjörens situation och tankesätt. Det märker du på våra utbildningar inom exempelvis el, elektronik, bygg, fastighet, energi, produktion, VVS och en rad andra områden där vi i många fall leder utvecklingen.

Vi erbjuder öppna och företagsanpassade kurser, konferenser och seminarier samt kvalificerade yrkesutbildningar. Samtliga är baserade på vad du och övriga kunder verkligen vill ha. Med vårt breda och ständigt aktuella utbud vill vi ge de bästa förutsättningar för den kompetensutveckling som är livsnerven i svenskt näringsliv. Våra styrkor är det heltäckande i utbudet, den genomgående höga kvaliteten och långsiktigheten i våra åtaganden.