PreCendo AB > Utrymningsplaner

Utrymningsplaner

PreCendo AB i Göteborg upprättar utrymningsplaner. Utrymningsplaner är ett viktigt hjälpmedel för att enkelt och snabbt underlätta vid en nödsituation.

Utrymningsplaner är ett viktigt hjälpmedel för att enkelt och snabbt underlätta vid en nödsituation.

Kontakta Precendo AB eller besök hemsidan via länken nedan för mer inforation.

Läs mer om Utrymningsplaner på företagets hemsida

PreCendo AB
Hemsida: https://www.precendo.se

PreCendo AB

Besiktningar och konsultationer inom brandlarm, automatisk sprinkler samt andra släcksystem. Certifierade besiktningsföretag av svensk brand- och säkerhetscertifiering.

PreCendo AB har certifikat från Svensk Brand- och Säkerhets-certifiering att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper enligt SBF-regler. Företaget erbjuder förfrågningshandlingar på samtliga anläggningstyper, infordrar och granskar anbud, medverkar vid upphandling och utför installationskontroller PreCendo erbjuder brandskyddsutbildning, brandlarmbrandlarmsutbildning, sprinkler och HLR-utbildning.