Hålservice Syd AB > Väggsågning

Väggsågning

Hålservice Syd AB i Skåne utför väggsågning i Malmö, Lund Helsingborg med omnejd. Här görs en öppning i väggen för balk före nedsågning.


Hålservice Syd är ett entreprenadföretag som utför betonghåltagning, väggsågning, betongslipning, rivningsarbeten, håltagning mm i Malmö, Lund och Eslöv med omgivning.

Vi har arbetat med rivning, håltagning, asbestsanering och betong-, golvslipning sedan mitten av 1990-talet.

Arbetsområdet är Skåne.

Läs mer om Väggsågning på företagets hemsida

Hålservice Syd AB
Hemsida: http://www.halservice.se

Hålservice Syd AB

Hålservice Syd är ett entreprenadföretag som utför betonghåltagning, väggsågning, betongslipning, rivningsarbeten, håltagning mm i Malmö, Lund och Eslöv med omgivning.

Hålservice Syd AB startades i maj år 2007 av Henrik Andersson och Robert Ölvebo.

Vi har arbetat med rivning, håltagning, asbestsanering och betong-, golvslipning sedan mitten av 1990-talet.

Arbetsområdet är Skåne.