H. Östberg AB > Väggfläktar

Väggfläktar

CA Östberg är tillverkare av väggfläktar. Väggfläktar CV och KV är två produktgrupper av väggmonterade fläktar i sex olika storlekar med vardera två olika kapaciteter.


KV har en kvadratisk monteringsplatta, medan den är cirkulär på CV. Denna variation kombinerad med den lätta placeringen av dem gör att de kan användas i många sammanhang, och de kan även användas väggmonterad i våta och fuktiga miljöer.

RS är en produktgrupp av väggmonterade frånluftsfläktar som är konstruerade för montering på ytterväggar. Höljet är gjort av lackerad galvaniserad stålplåt för bättre hållbarhet. Alla dessa fläktar har bakåtböjda skovlar som ger hög kapacitet.

Läs mer om Väggfläktar på företagets hemsida

H. Östberg AB
Hemsida: https://se.ostberg.com/

H. Östberg AB

H Östberg AB är en av världens ledande tillverkare av fläktar såsom: kanalfläktar, väggfläktar, radialfläktar, takfläktar, frånluftsfläktar och värmeåtervinningsaggregat. Vi har sedan starten 1981 fokuserat på kanalfläktar som vi fortlöpande har vidareutvecklat.

Vi växer hela tiden. Av vår produktion går 85% på export via fristående distributörer till kunder över hela världen. Idag omsätter vi inom Östbergs-gruppen ca 45 MEuro med ca 300 anställda.

En hög marknadsandel och effektiv produktion gör att vi kan erbjuda produkter av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Den låga personalomsättningen gör också att vi har många erfarna och duktiga medarbetare som bidrar till hög produktivitet och kvalitet både hos produkter och tjänster.

Aggregat, Energiåtervinningsaggegat, Filterboxar, Filterlådor, Fläktar, Frånluftsfläktar, Kanalfläktar, Luftbehandlingsaggregat, Radialfläktar, Rökgasfläktar, Takfläktar, Tilluftsaggregat, Väggfläktar, Värmeväxlaraggregat, Värmeväxlare,