Vestkyl AB > Ventilation

Ventilation

Vestkyl är specialister på totalinstallationer av system för ventilation och kyla.


Vid mindre och medelstora ombyggnationer och moderniseringar av fastigheter tar vi gärna ett totalansvar för hela ombyggnationen. Vi tar ansvar för projektets alla led från behovsanalys, projektering och ombyggnad till installation och driftsättning.

Läs mer om Ventilation på företagets hemsida

Vestkyl AB
Hemsida: https://vestkyl.se/

Vestkyl AB

Vestkyl AB arbetar med ventilation, styrsystem, kylteknik, värmepumpsteknik, klimatsystem i Göteborg, Stenungsund och Trollhättan med omnejd.

Detta gör vi!
Ventilation och styrsystem: projektering, entreprenader, service, rengöring, injustering, energibesparing, utredningar, övervakning, OVK-besiktningar.

Kyl- och värmepumpsteknik: totalprojektering, installation, miljöförbättringar, uthyrning av kyl- och frysutrustning, värmeåtervinning, energioptimering.

Vestkyl AB bildades 2003 genom en sammanslagning av Bästkusten Kylservice och Skanska Inneklimats kylverksamhet i Göteborg. Syftet var att skapa ett företag med bredare kompetens och större geografiskt verksamhetsområde.

November 2006 förvärvades samtliga aktier i Wållgrens Kylaktiebolag. Wållgrens Kylaktiebolag är ett väletablerat kylföretag som startade sin verksamhet 1946. Med spetskompetens på lågtemperatursutrustning ner till -196° .

Förvärvet av Wållgrens Kylaktiebolag stärker vår närvaro på marknaden i Göteborgsregionen. Med sin omfattande serviceverksamhet tillför Wållgrens Kylaktiebolag värdefull kompetens samt blir god resurs till vår övriga verksamhet.