Arboga-Kungsör Plåt & Vent AB > Ventilation

Ventilation

Arboga-Kungsör Plåt & Vent AB har arbetat med ventilation under många år och med erfarenheten är dem rustade för att ta sig an alla typer av projekt i både privata, offentliga och industriella fastigheter.

Att bra luft är viktigt, det har vi lärt oss över tid. För att förebygga sjukdomar och ohälsa relaterat till undermålig inomhusluft är det av största vikt att inomhusklimatet i din fastighet eller lokal är korrekt. Likaså har bra luft ett pris då det på marknaden finns så ofantligt många system som på olika sätt kan vara bra för ert behov. Vi har arbetat med ventilation under många år och med vår samlade erfarenhet är vi rustade för att ta oss an allt från små mindre projekt till större helhetslösningar i både privata, offentliga och industriella fastigheter.

Läs mer om Ventilation på företagets hemsida

Arboga-Kungsör Plåt & Vent AB
Hemsida: https://akplatvent.se/

Arboga-Kungsör Plåt & Vent AB

Arboga-Kungsör Plåt & Vent AB med säte i Arboga arbetar med byggnadsplåt och ventilation. Företaget grundades redan år 1971 som Arboga-Kungsör Plåt Aktiebolag. Bolaget skapades utifrån ett samgående av de tidigare bolagen Fredrikssons Plåt i Arboga och Lindströms Plåt i Kungsör. Bolaget utvecklades snabbt till en stark aktör på marknaden inom byggnadsplåtslageri och även ventilation i regionen.

Under åren har utvecklingen gått framåt och en del av hantverket ersätts av maskiner som numer finns i företagets egen regi. Kunderna har genom åren återkommit och större delen av personalen har blivit kvar och därmed har kunnandet om hantverket bestått och utvecklats över åren. Det kunnande och den samlade erfarenhet som finns inom verksamheten för hantverket är enorm.