Prästängen Sverige AB > Ventilerade golv

Ventilerade golv

Prästängen Sverige AB är leverantör av ventilerade golv som ser till att ta hand om problem innan de uppstår.

Prästängen Byggsystem har över 20 års erfarenhet av olika typer av projekt med ventilerade golv.

Läs mer om Ventilerade golv på företagets hemsida

Prästängen Sverige AB
Hemsida: www.prastangen.se

Prästängen Sverige AB

Etablerade varumärken, kvalificerad kunskap och rikstäckande distribution. Kompletta inom installationsgolv, ventilerade golv, akustikgolv, utomhusgolv och betonggolv.