AJAB Smide AB > Vikportar, Slagportar, Skjutportar

Vikportar, Slagportar, Skjutportar

AJAB Smide AB är tillverkare av vikportar, slagportar och skjutportar.


Vikportar i mängd och variation

Våra vikportar går att få i en nästan oändlig mängd utföranden. Grunden är att de kan erhållas från två till åtta-delade, inåt eller utåtgående, välj handmanövrerade eller motoriserade. Vi konstruerar och bygger efter dina förutsättningar.

Naturligtvis med vårt kompromisslösa val av bästa råmaterial för lång och säker driftssäkerhet. I vårt bildkollage, på nästa uppslag, visar vi en liten del av de över 30 000 portarna vi levererat genom åren.

Vi på AJAB AB har sedan starten för över 25 år sedan, specialiserat oss på olika former av vikportar mot både industri, lantbruk och privatpersoner. De grundläggande kraven är hållbarhet och ekonomi, men även flexibiliteten i konstruktion och utförande har blivit ett signum för oss på AJAB. Önskemål om en anpassningsbarhet till befintligt kulturarv och olika arkitektritade projekt, har på senare år ökat. Vi har producerat en mängd olika varianter på portar där just estetiska kriterier har ställt normen. Men inget projekt är varken för litet eller för stort. Vi tillverkar portar för både garage i hemmamiljö till komplexa industrilösningar. Vi välkomnar alla som står i begrepp att söka en lösning på sitt portproblem. AJAB är som vikt för portar!

Läs mer om Vikportar, Slagportar, Skjutportar på företagets hemsida

AJAB Smide AB
Hemsida: www.ajabs.se

AJAB Smide AB

AJAB Smide AB är tillverkare av vikportar, slagportar, skjutportar, jordankare, grindar, galvaniserade fönster för industri och lantbruk.

Våra vikportar och slagportar finns hos olika industrier, lantbruk och privatpersoner runt om i Sverige och Norden. Genom åren har vi samlat på oss erfarenhet och stor kunskap om portar i alla dess former. Det som från början var ett litet företag har nu vuxit på alla håll och kanter och produkterna har utvecklats.

Vi har sedan starten för över 25 år sedan, specialiserat oss på olika former av vikportar, dörrar, grindar och trappor mot både industri, lantbruk och privatpersoner.

Vi är mest kända för våra portar - framförallt vikportar som är vår huvudprodukt. Men i vår smidesverkstad gör vi idag även trapor, räcken, grindar, entrépartier och jordankare. Trots att vi tillverkar ganska varierande produkter så finns det två gemensamma nämnare i vårt sortiment - stål och smide.

För oss är varje produkt ett hantverk. Det är sällan två beställningar ser likadana ut, såvida inte portarna ska sitta på samma byggnad. Därför jobbar vi alltid utifrån olika förutsättningar beroende på vad du som kund har för behov och önskemål.

Kontakta AJAB Smide AB om ni söker tillverkare av galvaniserade fönster, välvda och sidohängda fönster för hästboxar, galvaniserade och välvda fönster med spröjs för personalutrymmen, galvaniserade och välvda fönster med spröjs för hästanläggningar, galvaniserade och välvda fönster med spröjs för månstad, slagportar, vikportar, skjutportar, smidesprodukter, ståltrappor, balkongräcken, grindar, staket, avancerade trappor, motordriven vikgrind. eldriven vikgrind, motordriven fribärande skjutgrind, jordankare, gångdörrar, takskjutportar med mera.