Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB > VVS-projektering

VVS-projektering

Förnyelsebara, passiva energisystem, styrteknik, reglerteknik, solenergiteknik, drifteknik, underhållsteknik- Projekteringsarbete från Andersson & Hultmark AB


Vi arbetar med projekteringsuppdrag inom hela byggsektorn vilket innebär att vi har kompetens och erfarenhet, allt ifrån stora teknikintensiva forskningsprojekt till mindre utredningsuppdrag.

Vi arbetar med uppdrag inom alla entreprenadformer och inom hela VVS-området inklusive styr- och reglerteknik och sprinkler. Självklart arbetar vi med de senaste hjälpmedlen inom digital ritningshantering och datorsimuleringar.

Projekteringsarbetet bedrivs i projektgrupp som bildas för varje enskilt projekt. I denna grupp ingår de ingenjörer som har passande kompetens och erfarenhet för det aktuella projektet. Projektgruppen leds av en handläggande ingenjör.

Inom företaget finns specialistkompetens bl.a. inom förnyelsebara och passiva energisystem, styr- och reglerteknik, solenergiteknik, drift- och underhållsteknik.

Inom företaget arbetar vi med interna referensgrupper som har till uppgift att analysera systemval m a p teknik och ekonomi, med utgångspunkt från företagets samlade erfarenheter från liknande projekt. Denna grupp träffas kontinuerligt under projekteringens olika skeden.

Läs mer om VVS-projektering på företagets hemsida

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Hemsida: http://www.aohab.se

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB är VVS-konsult och VVS-Ingenjör som arbetar med VVS-besiktningar, energiutveckling, energideklaration, OVK, brandskydd.

Företaget arbetar även med projekteringsuppdrag, utredningar, kontroller, besiktningar inom VVS-området. Kunderna finns inom både näringsliv och offentlig förvaltning och vår huvudsakliga marknad finns inom Sverige.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, etablerad sedan 1982, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. Företaget har ett fyrtiotal anställda och har verksamheten centralt i Göteborg.

Vi arbetar även med brand-och riskhantering via vårt delägarskap i Fire Safety Design Gbg AB. Företaget är medlem i Föreningen Svensk Teknik & Design och Sprinklerfrämjandet.

Fria och oberoende kan vi arbeta i alla riktningar. Vi upprättar handlingar för alla förekommande entreprenadformer. Givetvis är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001:2004. Vi är även ett ackrediterat kontrollorgan avseende energideklareringar av byggnader.