Induf AB > Yttertak

Yttertak

Dac Hydro, Noxyde och Power Coat. Taksystem från Induf AB

Elastiska, vattendispergerade akrylhartsbaserade taksystem för renovering och dekoration av t ex betong eller lertegel (Dac-Hydro-D) eller som skydd mot solvärme (Dac-Hydro-Alu) på olika material.

  • 400% elasticitet
  • Diffusionsöppna
  • Ljusreflekterande (Alu)

Läs mer om Yttertak på företagets hemsida

Induf AB
Hemsida: http://www.induf.se

Induf AB

Induf AB är leverantör av korrosionsskydd, rostskyddsfärger, plåttaksfärger, fasadfärger, målningsunderhåll, med mera.

Induf AB har sedan 1987 verkat som importör av RUST-OLEUM MATHYS™ färgprodukter för dagligt såväl planerat professionellt målningsunderhåll. Vi vänder oss till kvalitetsmedvetna entreprenörer och slutanvändare inom landets industri, förvaltare av fastigheter, kommunala och offentliga anläggningar.