Sänkt klimatavtryck i betongelement

Receptoptimering vid betongtillverkningen samt avtal med leverantörer som har ett tydligt hållbarhetsfokus har fört med sig en avsevärd sänkning av det CO2-avtryck som Finja Prefab lämnar för sina betongstommar, enligt företagets nya miljövarudeklarationer, EPD:er.

– Vårt tuffa och ambitiösa mål att halvera vårt klimatavtryck på tre år har redan kommit en bra bit på vägen, visar våra nya EPD:er. Detta ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg och vi fortsätter att jobba vidare med vårt förbättringsarbete kring hållbarhet och minskad miljöpåverkan i produktens hela livscykel, säger företagets vd Kaj Grönvall.

Enligt de uppdaterade miljövarudeklarationerna har företaget sänkt sitt klimatavtryck med i genomsnitt 26 procent jämfört med de EPD:er som presenterades strax före jul 2018.

Miljövarudeklarationerna ska göra det möjligt att utvärdera företagets produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Behovet av den information som lämnas i EPD:erna växer i takt med att allt fler byggnader miljöcertifieras enligt olika standarder.

Enligt företaget har EPD:erna kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende verifiering, vilket utlovas säkerställa att data har beräknats på ett standardiserat sätt. EPD-systemet är internationellt och tillämpas av organisationer runt om i världen som på ett trovärdigt och transparent sätt redovisar produkters miljöinformation. För Finja Prefabs del finns EPD:erna registrerade hos Environdec Sverige.

Finja Prefab är en allsidig stomentreprenör som levererar stomkoncept till bland annat flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader. Med produktionsanläggningar spridda runt om i landet minskar också behovet av långa miljöbelastande transporter. 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/finja_betong_ab/12012.html

Annonser