Priser sökes brådskande för golvläggning/mattläggning i korridorer, omklädningsrum osv

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 26SLX642

Beskrivning:...

Priser på plattsättning i duschrum, entré mm upphandlas för projekt - brådskande

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 26SLX650

Beskrivning...

Invändiga glasräcken sökes för projekt - brådskande

Kategori: Produkter och Material-Glasinredningar
RFQ-id: 26SLX653

...

Utfackningsväggar (stålregel/gips) inkl montering sökes för flerbostadshus

Kategori: Produkter och Material-Utfackningsvägg
RFQ-id: 26SLX627

...

Svanenmärkta fönster inkl. montering upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id: 26SLX622

...

För projekt av flerbostadshus sökes pålningsarbeten

Kategori: Entreprenadtjänster-Pålningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX620

...

Markarbeten upphandlas för flerbostadshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX614...

Betongstomme upphandlas för flerbostadshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX610...

Offert sökes för markarbeten för renovering av lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX2119...

Fasadrenovering upphandlas omgående

Kategori: Entreprenadtjänster-Fasadrenovering
RFQ-id: 31SLX2112

...

Komplett betongentreprenad sökes för renovering av lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX582...

I samband med renovering av lägenheter önskas offert på VVS-installationer

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 26SLX586

...

Offerter önskas för takarbeten för renovering av lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 26SLX589

Beskrivning:...

Till konsertsalar samt samlingslokaler upphandlas plywood-panel

Kategori: Produkter och Material-Väggsystem, innerväggar
RFQ-id: 31SLX2024

...

Plattsättning till toaletter, korridorer samt passager upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX2036

Beskrivning...

Priser på tätskikt samt papptäckning utvändigt sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Isoleringsentreprenad
RFQ-id: 31SLX2045

...

Upphandling av fasadplåt inklusive arbete till byggande av parkeringshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 31SLX2056

Beskrivning...

Gjutasfalt inklusive arbete upphandlas till byggnation av parkeringshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Asfaltbeläggningsentreprenad
RFQ-id: 31SLX2062...

Glaspartier inklusive montering upphandlas till byggande av parkeringshus

Kategori: Produkter och Material-Glasinredningar
RFQ-id: 31SLX2065

...

För nybyggnation upphandlas invändiga glaspartier

Kategori: Entreprenadtjänster-Glasmästerier
RFQ-id: 31SLX1942

Beskrivning...

Rökluckor upphandlas till nybyggnation

Kategori: Produkter och Material-Brandsäkerhet, brandskydd
RFQ-id: 31SLX1946...

Priser på utvändiga ståldörrar sökes

Kategori: Produkter och Material-Dörrar övrigt
RFQ-id: 31SLX1963

...

För nybyggnation av bilhall sökes priser på lås, inbrottslarm, passagelarm, brandlarm, CCTV samt nödutgångsskyltar

Kategori: Entreprenadtjänster-Låsföretag, lås
RFQ-id: 31SLX1973

...

Priser på betongarbeten, HD/F bjälklag, betongtrappor samt montage av in och utvändiga sandwichväggar sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX1989...

Omgående upphandling av storkök samt varukyla inkl montering för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Storköks- och tvättutrustningsentreprenad
RFQ-id: ...

Portar inkl montering upphandlas omgående

Kategori: Entreprenadtjänster-Portentreprenad, portservice
RFQ-id: 31SLX1840...

Plattsättning upphandlas för bilhall med restaurang samt bilutrymmen

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX1847

Beskrivning...

För nybyggnation av bilhall sökes priser för golvläggning

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX1855

Beskrivning...

För nybyggnation upphandlas flytspackling

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvavjämning
RFQ-id: 31SLX1863

Beskrivning...

Undertaksarbete sökes för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 31SLX1871

...

Priser på invändig målning sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX1888

Beskrivning...

För nybyggnation av bilhall upphandlas takarbete samt tätskiktsarbete

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 31SLX1897

Beskrivning:...

Priser på plåtarbeten sökes för nybyggnation av bilhall

Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 31SLX1912

Beskrivning...

Invändiga gipsarbeten upphandlas för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 31SLX1920

...

Kontorsväggar samt glasväggar upphandlas till nyproduktion av kontorsfastighet

Kategori: Produkter och Material-Väggsystem, innerväggar
RFQ-id: 31SLX1804

...

Armering upphandlas till byggprojekt

Kategori: Produkter och Material-Armeringsstål
RFQ-id: 31SLX1605

Beskrivning...

För byggprojekt på 175 lägenheter upphandlas Svanenmärkt virke

Kategori: Produkter och Material-Trävaror, virke
RFQ-id: 31SLX1610

Beskrivning...

Cellplast upphandlas till byggprojekt på 175 lägenheter

Kategori: Produkter och Material-Cellplast
RFQ-id: 31SLX1616

Beskrivning:...

Upphandling av värmebehandlat trä till fasaden TermoWood SP Fire 105

Kategori: Produkter och Material-Värmebehandlat virke
RFQ-id: 31SLX1622
...

Priser på trappräcken i smide sökes för byggprojekt på 175 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id: 31SLX1696
...

Svanenmärkt byggnadsmaterial som ex tejp, plast mm sökes för byggprojekt

Kategori: Produkter och Material-Byggmaterial, byggvaror
RFQ-id: 31SLX1707
...

Stomkomplettering, isolering och innerväggar i gips med montering upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Stomkompletteringar
RFQ-id:31SLX1578
 ...

Upphandling av platsgjuten betongplatta för nybyggnation av 30 bostadsrätter

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX1566
...

Invändigt samt utvändigt målningsarbete sökes för byggnation av stall, ridhus samt servicebyggnader

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX1530

Beskrivning:...

Upphandling av plattsättning i kök, toaletter samt ev. golv

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX1535

Beskrivning:...

Entreprenörer för undertaksarbete sökes för byggnation av stall, ridhus samt servicebyggnader

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 31SLX1541

...

Priser på invändig målning sökes för nybyggnation av 52 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX1478

Beskrivning:...

Priser sökes för takarbete med takpapp för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 31SLX1486

Beskrivning:...

För nybyggnation av 52 lägenheter upphandlas innerväggar i gips

Kategori: Entreprenadtjänster-Innerväggsentreprenad
RFQ-id: 31SLX1497

...

Tamburdörrar i stål med montering upphandlas för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage , Fönsterentreprenad
RFQ-id...

Priser på inredning som garderober, skåp, hyllor med montering sökes för nybyggnation av 52 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Inredningsentreprenad
RFQ-id: 31SLX1504

...

Markarbete upphandlas för nyproduktion

Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX1401

...

Upphandling av VS arbete, värme och sanitet rördragningar för nyproduktion av 104 hyresrätter

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 31SLX1409

Beskrivning...

För nyproduktion av 104 hyresrätter sökes entreprenörer för ventilationsarbete

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id:...

Upphandling av elinstallationsarbete för nyproduktion

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 31SLX1427

Beskrivning:...

Entreprenörer för arbete med reglering av värmesystem för nyproduktion av 104 hyresrätter sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Styr- och reglerteknik, entreprenader
RFQ-id: 31SLX1435...

För nyproduktion av 56 bostadsrätter sökes entreprenörer för markarbete

Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX1442

...

VS arbete, värme och sanitet rördragningar upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 31SLX1450

Beskrivning...

Ventilationsarbete upphandlas för nyproduktion av 56 bostadsrätter

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id:...

Upphandling av elinstallationsarbete för 56 bostadsrätter

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 31SLX1467

Beskrivning:...

Plåtarbeten som fönsterbleck, hängrännor samt stuprör upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 31SLX1335

Beskrivning:...

Priser för golvläggning med parkettgolv sökes för nybyggnation av lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX1341

Beskrivning:...

Kakelsättning i kök, badrum samt delvis i trapphus upphandlas för nybyggnation av 35 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX1352

Beskrivning:...

Priser för invändigt målningsarbete sökes för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX1361

Beskrivning:...

För nybyggnation av 35 lägenheter upphandlas stålpelare till stommen samt trappräcken

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id: 31SLX1368

...

Montage av fönster sökes för nybyggnation av 35 lägenheter i 7 våningar

Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 31SLX1373

Beskrivning:...

Upphandling av utfackningsväggar både ytter- och innerväggar i gips med montering

Kategori: Produkter och Material-Väggelement
RFQ-id: 31SLX1381

Beskrivning:...

Upphandling av invändig målning för nybyggnation av 122 lägenheter samt 5 affärslokaler

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX1292

Beskrivning:...

Priser sökes för plåtarbeten på fasad och tak samt fönsterbleck och hängrännor

Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 31SLX1299

Beskrivning:...

I samband med nybyggnation av 122 lägenhet upphandlas murning av fasad

Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX1305

...

Kakelsättning i kök och badrum samt delvis i trapphus upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX1309

Beskrivning:...

Invändig målning upphandlas för nyproduktion av bilgalleria

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX1273

Beskrivning:...

Plattsättning på toaletter samt i bilhall upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX1283

Beskrivning:...

Upphandling av fasadputsning för projekt på 3600kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQ-id: 31SLX1251...

Undertak med montering upphandlas till kontorslokaler på 3600kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 31SLX1257

...

Priser sökes för entrépartier i aluminium med installation

Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten , Kopparplåt, arbeten
RFQ-id:...

Ståldörrar till entréer och tamburdörrar, samt innerdörrar i trä upphandlas till nybyggnation

Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 31SLX1218

Beskrivning...

Priser för plattsättning i kök och badrum sökes för nybyggnation av 52 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX1154

Beskrivning:
I...

Golvläggning av parkettgolv till nybyggnation upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX1161

Beskrivning:...

Till projekt på 162 lägenheter sökes priser för utfackningsväggar/lättväggar

Kategori: Produkter och Material-Väggelement
RFQ-id: 26SLX543

Beskrivning:...

Priser sökes för fasadarbeten - puts, tegel och träfasad

Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX546

...

Gipsinnerväggar upphandlas till projekt på 162 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 26SLX535

Beskrivning:...

Fasadarbeten, både puts, tegel och träfasad upphandlas till projekt

Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQ-id: 26SLX530...

Plåttak upphandlas till projekt med 3 huskroppar

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 26SLX519

Beskrivning:...

Fönster Elite Vision eller liknande upphandlas till en yta om 12 000kvm

Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id: 31SLX1080...

Samarbetspartners sökes för invändiga arbeten: elinstallationer

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 31SLX1015

...

Samarbetspartners sökes för invändiga arbeten: VVS-installationer

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 31SLX1024

...

Samarbetspartners sökes för invändiga arbeten: golvläggning

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX1032

Beskrivning...

Samarbetspartners sökes för invändiga arbeten: plattsättning

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX1050

Beskrivning...

Samarbetspartners sökes för invändiga arbeten: badrumsinredning

Kategori: Produkter och Material-Badrumsinredning
RFQ-id: 31SLX1062

...

Samarbetspartners sökes för invändiga arbeten: köksinredning

Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 31SLX1070

...

Smidesstomme med klassisk spiraltrappa i stål upphandlas för nyproduktion

Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 31SLX910

...

I samband med nyproduktion upphandlas fasadställningar

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadsställningar, entreprenad
RFQ-id: 31SLX916...

Tegelmurning av fasad för nyproduktion upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX921

...

Takentreprenad upphandlas för nyproduktion

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 31SLX928

Beskrivning:...

Upphandling av målningsentreprenad invändigt för nyproduktion av 116 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX939

Beskrivning:...

Priser på plattsättning sökes för nyproduktion

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX951

Beskrivning...

Balkongräcken i aluminium ink montering upphandlas för nyproduktion av 116 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Balkongentreprenad
RFQ-id: 31SLX959

...

Upphandling av takstolar ink montering för nyproduktion

Kategori: Produkter och Material-Takstolar
RFQ-id: 31SLX969

Beskrivning:...

Priser på aluminiumpartier i entre samt lite invändigt sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten , Kopparplåt, arbeten
RFQ-id:...

Upphandling av generella byggplåtsentreprenader för nyproduktion av 116 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 31SLX985

Beskrivning...

I samband med sporthall sökes priser på yttertaksentreprenad, yta 1720 kvm.

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 31SLX879

Beskrivning:...

Priser för golvläggning av gemensamma utrymmen sökes för sportcenter och idrottsarena

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX847

Beskrivning:...

Målning upphandlas för sportcenter och idrottsarena

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX854

Beskrivning:...

Undertak upphandlas för projekt på 8000 kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 31SLX859

...

Priser på plattsättning sökes för projekt på ca 8000 kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX864

Beskrivning...

Upphandling av murnings- /putsentreprenad av fasad för 87 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX789

...

Priser sökes för gjutning av betongplatta för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX796...

Upphandling av stomentreprenad i smide för nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id: 31SLX801

...

Stomentreprenad i smide samt HDF plattbärlag upphandlas för nybyggnation av bilhall

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 31SLX806...

Upphandling av golvläggning, 80% nyläggning och 20% uppfräschning av befintliga golvmattor

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX745

Beskrivning:...

Priser för målningsarbete invändigt samt fönstermålning invändigt och utvändigt upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX764

Beskrivning:...

Priser på yttertaksarbete med takpapp sökes för ombyggnad at 87 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 31SLX769

Beskrivning:...

Kakelsättning i badrum, gemensamma kök och lägenhetskök upphandlas för 87 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX759

Beskrivning...

Sportgolv inklusive golvläggning upphandlas till idrottshall

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX706

Beskrivning:...

Betongstomme, trappor, balkonger och utfackningsväggar i betong upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 31SLX635

Beskrivning:...

Skalväggar/prefabväggar/plattbärlag inklusive montering upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Väggelement
RFQ-id: 31SLX642

Beskrivning:...

Upphandling av fönster i trä samt aluminum till nyproduktion

Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 31SLX647

Beskrivning:...

Omgående upphandling av lägenhetsdörrar samt innerdörrar till lägenhetshus om 86st lägenheter

Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 31SLX662

Beskrivning:...

I samband med nyproduktion av 86st lägenheter sökes priser på låssystem inklusive montering

Kategori: Entreprenadtjänster-Låsföretag, lås
RFQ-id: 31SLX688

Beskrivning:...

Prisuppgift för mellanväggar i gips till projekt om 12 000kvm sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 31SLX595

Beskrivning:...

Golvläggning till lokal om 12 000kvm upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX606

Beskrivning:...

Takentreprenad omfattande isolering, papptak samt hängrännor sökes till fabriksbyggnad om 2300kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 31SLX562

Beskrivning:
...

Kostnad för ventilationsstyrning för till- och frånluft till fabrikslokal på ca 3000kvm sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id: ...

Undertak inklusive montage upphandlas för nyproduktion

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 31SLX526

...

Prisuppgifter för ytterdörrar inklusive montering till flerfamiljshus sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage , Fönsterentreprenad
RFQ-id:...

Innerdörrar inklusive montering upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage , Fönsterentreprenad
RFQ-id:...

Prisuppgifter på aluminiumpartier till entré sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten , Kopparplåt, arbeten
RFQ-id:...

Priser sökes för upphandling av smidesräcken till balkonger

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id: 31SLX449

...

Yttertak med takpapp upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 31SLX438

Beskrivning:
I...

Golvläggning, parkettgolv samt mattläggning i badrum upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX429

Beskrivning:...

Upphandling av smidesräcken till balkonger samt inglasning av balkonger

Kategori: Entreprenadtjänster-Balkonginglasning
RFQ-id: 31SLX452

...

Plattsättning till kök, badrum, hall samt trapphus upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX425

Beskrivning...

Priser på målningsarbete för 60 lägenheter invändig samt lite utvändigt sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX419

Beskrivning...

Innerdörrar, ståldörrar samt plastdörrar till kök upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 31SLX359
 ...

Inköp av aluminiumfönster, innerdörrar, ståldörrar samt plastdörrar till kök

Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id: 31SLX345

...

Priser sökes för plattsättning i kök och toaletter

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX341

Beskrivning...

Priser sökes för aluminiumpartier/entrè partier för projekt på 2000 kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten , Kopparplåt, arbeten
RFQ-id:...

Priser på undertak för projekt på 2000 kvm sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 31SLX334

...

Golvläggning, plast och linoleum upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX328

Beskrivning:...

Invändig och utvändig målning upphandlas för projekt på 2000 kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX318

Beskrivning...

Offerter för 3 st hissar inkl montage sökes

Kategori: Entreprenadtjänster-Hissar, installation
RFQ-id: 31SLX267

...

Plattsättning, kakel och klinker i badrum samt trapphus upphandlas till flerbostadshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 31SLX261

Beskrivning...

Upphandling av golvläggning och parkettgolv

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 31SLX256

Beskrivning:
...

Invändig och utvändig målning upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 31SLX248

Beskrivning:
...

Upphandling av hall-/industribyggnad, entreprenad sökes

Kategori: Produkter och Material-Hallbyggnader
RFQ-id: 31SLX225

Beskrivning:...

Förrådsburar till flerbostadshus upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Förrådsbyggnader
RFQ-id: 31SLX167

Beskrivning:...

Flytspackling av golv upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvavjämning
RFQ-id: 31SLX104

Beskrivning:
...

Projektledare inom svets och smide sökes

Kategori: Konsulttjänster-Projektledningsföretag
RFQ-id: 24SLX101

Beskrivning:...

Upphandling av sprinklerinstallationer

Kategori: Entreprenadtjänster-Sprinklerinstallationer
RFQ-id: 26SLX421

Beskrivning...

Ventilationsinstallation upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id: 26SLX416...

Rörinstallationer upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 26SLX412

Beskrivning:...

Elinstallationer upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 26SLX406

Beskrivning:
I...

Upphandling av stomtreprenad. Stål och betongstomme.

Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 26SLX403

Beskrivning:
...

Upphandling gällande betongentreprenad

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX400

...

Upphandling av innerdörrar i trä och ytterdörrar i stål

Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 26SLX350

Beskrivning:...

Anbud på sedumtaksentreprenad efterfrågas

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 26SLX374

Beskrivning:
I...

Golvläggning upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 26SLX384

Beskrivning:
I...

Invändig målning upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 26SLX391

Beskrivning:
I...

Fasadmurningsentreprenad upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX337

Beskrivning:...

Upphandling av innerväggsentreprenad och undertaksentreprenad

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 26SLX342

...

Upphandling av invändiga och utvändiga aluminiumpartier inkl montering.

Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten, Kopparplåt, arbeten
RFQ-id: 26SLX346...

Upphandling av plåthall med sandwichelement inklusive montering

Kategori:  Produkter och Material-Hallbyggnader
RFQ-id: 25SLX672

...

Upphandling av undertaksarbete, ca 2000 m²

Kategori:  Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 25SLX659

...

Upphandling av takarbeten, ca 2000 m²

Kategori:  Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 25SLX680

Beskrivning:...

Upphandling av ca 10 st takskjutportar för personbilar

Kategori:  Produkter och Material-Portar
RFQ-id: 25SLX712

Beskrivning:...

Upphandling av ca 15 st innerdörrar i trä inklusive lås till bilhall

Kategori:  Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 25SLX703

...

Ytterdörrar i stål inklusive lås upphandlas till bilhall

Kategori:  Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 25SLX695

...

Upphandling av limträstommar till nybyggnation av bilhall

Kategori:  Produkter och Material-Träelement
RFQ-id: 25SLX693

Beskrivning...

Montering av glaspartier upphandlas till nybyggnation

Kategori:  Entreprenadtjänster-Glasmästerier
RFQ-id: 25SLX668

Beskrivning...

Upphandling av entrépartier till nybyggnation av bilhall

Kategori:  Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt-arbeten, Kopparplåt-arbeten
RFQ-id:...

Byggstädning upphandlas till nybyggnation av en bilhall

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggstädning, Lokalvård
RFQ-id: 25SLX661

...

Upphandling av inomhusmålning

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 25SLX652

Beskrivning:...

Golvläggning av klinkers upphandlas till bilhall

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 25SLX644

Beskrivning:...

Betonggjutningsentreprenad upphandlas till bilhall

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 25SLX638

...

Upphandling av markarbeten till bilhall

Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id: 25SLX631

...

Trappräcken i smide upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Räcken, ledstänger
RFQ-id: 25SLX625

...

Plåttaksentreprenad upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 26SLX326

Beskrivning:
I...

Fönster till skola upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id: 26SLX311

...

Förfrågning på dörrar till en skola

Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 26SLX291

Beskrivning:...

Upphandling av golvläggning

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id:26SLX285

Beskrivning:
I...

Invändig målning upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 26SLX279

Beskrivning:
I...

Våtrumsentreprenad upphandlas till nyproduktion och ombyggnation. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Våtrumsentreprenad, golv och vägg
RFQ-id: 25SLX611

...

Golvläggning av sportgolv efterfrågas. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 25SLX599

Beskrivning:
Vi...

Takentreprenad upphandlas till nyproduktion och ombyggnad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 25SLX585

Beskrivning:
Vi har...

Ventilationsentreprenad upphandlas till nyproduktion och ombyggnad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id: 25SLX578...

Upphandling av VVS-entreprenad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 25SLX557

Beskrivning:...

Elinstallation efterfrågas till nyproduktion av förskola. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 25SLX551

Beskrivning:
Vi...

Upphandling av stomentreprenad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 25SLX548

Beskrivning:
...

Upphandling av rivningsentreprenad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Rivningsentreprenad
RFQ-id: 25SLX542

Beskrivning:...

VVS-installationer upphandlas. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 25SLX534

Beskrivning:...

Upphandling av ventilationsentreprenad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id: 25SLX531...

Upphandling av entreprenad för elinstallation. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 25SLX528

Beskrivning:
...

Upphandling av entreprenad för betonggjutning. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggolv, industrigolv entreprenad
RFQ-id: 25SLX524

...

Entreprenad för uppsättning av takstolar i trä upphandlas. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 25SLX515

Beskrivning:
Till...

Stomentreprenad upphandlas. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 25SLX511

Beskrivning:
...

Slutstädning efter byggprojekt upphandlas. 4300 kvm. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Städning
RFQ-id: 26SLX265

Beskrivning:
Till...

Låssmed upphandlas till till 64 lgh + passagesystem till portar. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Låsföretag, lås
RFQ-id: 26SLX249

Beskrivning:
...

Priser efterfrågas på förrådsväggar/gallerväggar. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Förrådsinredningar
RFQ-id: 26SLX254

Beskrivning:...

Balkongentreprenad upphandlas till 64 lgh. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Balkongentreprenad
RFQ-id: 25SLX492

Beskrivning:...

Leverantör av isolerad lagerhall sökes. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Hallbyggnader
RFQ-id: 25SLX484

Beskrivning:
...

Totalentreprenad till bybyggnation av lagerhall sökes. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Totalentreprenader
RFQ-id: 25SLX479

Beskrivning:...

Montering av trä/aluminiumfönster upphandlas. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id: 25SLX462

...

Montering av aluminiumpartier upphandlas till nybyggnation av skola. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten , Kopparplåt, arbeten
RFQ-id:...

Plattsättning av kakel och klinkers upphandlas till nybyggnation av skola. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 25SLX408

Beskrivning:
...

Upphandling av inomhusmålning till nybyggnation av skola. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 25SLX389

Beskrivning:
Till...

Upphandling av golvläggning, linoleum - och trägolv. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 25SLX372

Beskrivning:
Till...

Upphandling av sakvaror till ett helt sjukhusprojekt. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Inredningar, invändiga utrustningar
RFQ-id: 26SLX205...

Upphandling av 2 st padelbanor inkl. montering och installation. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Idrottsutrustning
RFQ-id: 26SLX195

Beskrivning:...

Måleriarbete upphandlas till 74 lgh. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 26SLX180

Beskrivning:
I...

Golvläggning upphandlas till 74 lgh. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 26SLX183

Beskrivning:
I...

Plattsättning upphandlas till 74 lgh. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 26SLX188

Beskrivning:
I...

Upphandling av elinstallationer. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 26SLX135

Beskrivning:
I...

Upphandling av VVS-installationer. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 26SLX141

Beskrivning:...

Installation av ventilation till 4 huskroppen, 74 lgh. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id: 26SLX145...

Fasadarbete till flerbostadshus efterfrågas, tegelfasad/murning. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX150

Beskrivning:...

Köksinredning till 74 lgh upphandlas. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 26SLX155

Beskrivning:
...

Upphandling av innerdörrar till flerbostadshus. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 26SLX161

Beskrivning:
I...

Takkassetter efterfrågas till flerbostadshus. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Takelement
RFQ-id: 26SLX169

Beskrivning:
I...

Priser på vitvaror efterfrågas till projekt omfattande 63 lgh + gemensamma ytor. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 26SLX130

Beskrivning:
I...

Dörrar upphandlas till särskilt boende, 63 lgh. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Dörrar övrigt
RFQ-id: 26SLX128

Beskrivning:
...

Köksinredning upphandlas till särskilt boende, 63 lgh + gemensamma ytor. NYHET!

Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 26SLX125

Beskrivning:
...

Undertaksarbete upphandlas till nybyggnation av kontorsbyggnad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 25SLX347

...

Upphandling plattsättning av kakel och klinkers. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 25SLX336

Beskrivning:
...

Upphandling av inomhusmålning till nybyggnation. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 25SLX325

Beskrivning:
Till...

Golvläggning av parkett upphandlas till om- och nybyggnation. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 25SLX311

Beskrivning:
Till...

Golvläggning av matta upphandlas till om- och nybyggnation. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 25SLX306

Beskrivning:
Till...

Undertaksarbete upphandlas till stort projekt. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 25SLX299

...

Plattsättning av kakel och klinkers sökes till stort projekt. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 25SLX288

Beskrivning:
...

Upphandling av inomhusmålning till stort projekt. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 25SLX276

Beskrivning:
Till...

Plattsättning av kakel och klinkers upphandlas. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 25SLX272

Beskrivning:
...

VVS-installation upphandlas till nybyggnation. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 25SLX266

Beskrivning:...

VVS-entreprenör för installation av värmepumpar sökes.

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 25SLX259

Beskrivning...

Betongplatta till nybyggnation, 1685 kvm.

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX101

...

Upphandling av stålstomme till nybyggnation.

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id: 26SLX104

...

Priser på elinstallationer efterfrågas.

Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 26SLX107

Beskrivning:...

VVS-installationer upphandlas.

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 26SLX112

Beskrivning...

Ventilationinstallationer upphandlas.

Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
RFQ-id: ...

Markentreprenadarbeten som gäller nybyggnad av tvätthall/bussdepå

Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX96

...

Plattsättning av kakel och klinkers i WC/duschutrymmen

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 25SLX247

Beskrivning:
...

Upphandla uppsättning av undertak BTA 8000 m²

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 25SLX239

...

Upphandling av bostadsmoduler

Kategori: Produkter och Material-Modulbyggnader
RFQ-id: 26SLX88

Beskrivning:
...

Målning av verkstadsgolv, 100m². NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Fogfria golv, industrigolv, entreprenad
RFQ-id: ...

Köksinredning upphandlas till flerbostadshus.

Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 25SLX225

...

Entrépartier i aluminium till nybyggnation av flerbostadshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, Kopparplåt
RFQ-id: 25SLX202

...

Undertaksentreprenad till nybyggnation av flerbostadshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 25SLX195

...

Golvläggning av parkettgolv till 57 lgh

Kategori:Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 25SLX181

Beskrivning:
...

Inomhusmålning upphandlas till flerbostadshus

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 25SLX169

Beskrivning:...

Upphandling av plåtslageriarbeten såsom plåttak inkl. tätskikt och vattenavrinning

Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 26SLX59

Beskrivning:...

Priser på flytspackling och golvläggning av parkett efterfrågas

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 26SLX66

Beskrivning:...

Upphandling av invändig målning till nybyggnation

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 26SLX71

Beskrivning:...

Leverans och uppsättning av ett oisolerat lagertält

Kategori: Produkter och Material-Hallbyggnader
RFQ-id: 25SLX150

...

Montering av hissar upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Hissar, installation
RFQ-id: 25SLX142

...

Golvläggning av plastmatta, laminatgolv samt klinkers till nybyggnation, 165 lgh

Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 25SLX134

Beskrivning:...

Plattsättning upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 25SLX128

Beskrivning:...

Inomhus- och utomhusmålning upphandlas

Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 25SLX123

Beskrivning:...

Upphandling av diverse vitvaror till nybyggnation av 165 lgh

Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 25SLX120

Beskrivning:...

Upphandling köksinredning till 165 lgh

Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 25SLX116

...

Upphandling trä/aluminiumfönster till 165 lgh

Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id: 25SLX102

...

Upphandling av pålning till nybyggnation, 1980 kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Pålningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX20

...

Gjutning av platta till nybyggnation, 1980 kvm

Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id: 26SLX16

...

Vitvaror (kyl, frys, spis, ugn, tvätt, tork.) upphandlas till nybyggnation, 153 lgh.

Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 25SLX11

Beskrivning:...

Upphandling av beslag och väggkrokar till WC/badrum

Kategori: Produkter och Material-Beslag
RFQ-id: 25SLX15

Beskrivning:...

Parkettgolv till nybyggnation av trygghetsboende

Kategori: Produkter och Material-Golvvaror
RFQ-id: 25SLX19

Beskrivning:...

Innerdörrar till nybyggnation av trygghetsboende

Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 25SLX7

Beskrivning:...

Köksinredning till 153 lägenheter upphandlas

Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 25SLX9

Beskrivning...

Upphandling av smidesräcken och handledare

Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id: 25SLX17

...

Upphandling av garderober med skjutdörrar till 153 lgh

Kategori: Produkter och Material-Inredningar, övriga
RFQ-id: 25SLX13

...

Ytterdörrar/tamburdörrar i både stål och trä, 153 lgh

Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 25SLX0

Beskrivning:...

Områdesskydd, 4000 m²

Kategori: Produkter och Material-Staket
RFQ.id: 19SLX1281

Beskrivning:...

Upphandling: undertaksentreprenad

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX2814

...

Ljudabsorbenter, montage 200 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id:...

Upphandling av toalettinredningar till skola

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Skolinredningar, daghemsinredningar
RFQ-...

Upphandling av ett antal whiteboards

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Skolinredningar, daghemsinredningar
RFQ-...

Montering av brandjalusier

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Brandskydd installation
RFQ-id: 20SLX2787...

Offert på papperskorgar efterfrågas

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Papperskorgar, utomhus
RFQ-id: 20SLX2780...

Upphandling av slutstädning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggstädning , Lokalvård
RFQ-id: 16SLX3261...

20 st innerdörrar till renovering av kontor

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2767

...

Hissentreprenad till Stockholm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Hissar, installation
RFQ-id: 20SLX2757

...

Upphandling av gipsentreprenad i samband med nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 16SLX3244

...

Ytterdörrar till nybyggnation av vårdbyggnad

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX2740

...

Upphandling av innerdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2732

...

Upphandling av trä/aluminiumfönster

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Plåtslageriarbeten till nybyggnation av vårdbyggnad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 20SLX2703

...

Takarbeten till nybyggnation av vårdbyggnad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX2691

...

Plattsättning av kakel och klinkers upphandlas

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX2682

...

Upphandling av undertaksentreprenad, BTA 7000 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX2674...

Inomhusmålning till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX2661

...

Upphandling: golvläggning av matta samt klinkers

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX2649

...

Plåtentreprenad upphandlas till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 16SLX3234

...

Putsentreprenad efterfrågas till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQ-id:...

Upphandling av inomhusmålning, 600m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX2635

...

Plattsättning av kakel och klinkers, 600m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX2626

...

Upphandling av mattläggning 600m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX2615

...

Leverans och montering av nätväggar till förråd

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Förrådsbyggnader
RFQ-id: 20SLX2603

...

Takläggning av sedumtak

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX2569

...

Installation av ventilation upphandlas till 174 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Priser på VVS-installationer, 174 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 16SLX3218

...

Priser på el-installationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 16SLX3212

...

Upphandling av betongplatta till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id:...

Upphandling av fönster till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Priser på tamburdörrar/ytterdörrar till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX2526

...

Priser på innerdörrar till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2518

...

Upphandling: Plattsättning av kakel och klinkers

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX2509

...

Inomhusmålning till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX2496

...

Priser på golvläggning; laminat, plastmatta samt gummigolv

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX2486

...

Hissentreprenad upphandlas

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Hissar, installation
RFQ-id: 20SLX2480

...

Totalentreprenad för låssystem och dörrautomatik

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Låsföretag, lås
RFQ-id: 20SLX2474

...

Upphandling av storköksentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Storköks- och tvättutrustningsentreprenad
...

Pris på kökspentryn

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 20SLX2457

...

Upphandling av innerdörrar till kontorshus

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2449

...

Montering av glaspartier upphandlas

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage , Fönsterentreprenad...

Pris för träbeklädnad i ek till kontorshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 20SLX2414

...

Priser på undertaksentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX2406...

Takläggning av sedumtak till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX2398

...

Upphandling av inomhusmålning till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX2385

...

Plattsättning av kakel och klinkers upphandlas

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX2382

...

Upphandling av golventreprenad (textilgolv, plastmatta, parkett samt klinkersplattor)

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX2372

...

Upphandling av glasräcken till läktare

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Glasinredningar
RFQ-id: 20SLX2360

...

Upphandling av värdeskåp till tennishall och gymnastikhall

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fastighetsboxar
RFQ-id: 20SLX2352

...

Priser på inredning till tennishall och gymnastikhall

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Idrottsutrustning
RFQ-id: 20SLX2344

...

Upphandling av balkong- och trappstegsräcken

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Balkongentreprenad
RFQ-id: 20SLX2336

...

Upphandling av VVS-installationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 16SLX3186

...

Upphandling av rivningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Rivningsentreprenad
RFQ-id: 16SLX3199

...

Upphandling av byggsmide (avväxlingar och skärmtak)

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id:...

Priser på styrinstallationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Styr- och reglerteknik, entreprenader
RFQ-id...

Priser på installation av ventilation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Priser på elinstallationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 16SLX3173

...

Putsentreprenad upphandlas

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQ-id:...

Storköksentreprenad till byggnation av förskola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Storköks- och tvättutrustningsentreprenad
...

Upphandling av entreprenad för styr- och reglerteknik

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Styr- och reglerteknik, entreprenader
RFQ-id...

Upphandling av ventilationsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

VS-entreprenad till byggnation av förskola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 20SLX2317

...

Upphandling av elentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 20SLX2313

...

Leverantör av tvättmaskiner sökes

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Storköks- och tvättutrustningsentreprenad
...

Offert önskas för båttak eller enklare båthall

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Hallbyggnader
RFQ-id: 19SLX1216

...

Trapphiss för inomhusbruk, omgående kontakt

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Entréramper, handikappramper
RFQ-id:...

Tamburdörrar till nybyggnation av 67 lgh.

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX2262

...

Innerdörrar till nybyggnation av 67 lgh.

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2254

...

Plattsättning till nybyggnation, 67 lgh.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX2251

...

Upphandling av undertaksarbete till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX2243...

Upphandling av golvläggning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX2233

...

Inomhusmålning till nybyggnation, 67 lgh.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX2220

...

Upphandling av aluminiumpartier/entrépartier

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten, Kopparplåt, arbeten
...

Upphandling av trappor, räcken, avsatser och tak

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id:...

Tamburdörrar till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Specialdörrar
RFQ-id: 20SLX2186

...

Innerdörrar till nybyggnation, 81 lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2178

...

Upphandling av lås till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Lås, beslag
RFQ-id: 20SLX2170

...

Upphandling av ekpartier

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 20SLX2164

...

Aluminiumpartier till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten, Kopparplåt
RFQ-id:...

Undertaksentreprenad upphandlas till projekt i Helsingborg

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX2149...

Upphandling av golvläggning; plastmatta, trägolv samt textilgolv

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX2139

...

Upphandling av plattsättning till hotell- och kontorsbyggnad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX2126

...

Upphandling av målningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX2112

...

Leverantör av träskivor sökes, både ek och teak

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 16SLX3027

...

Upphandling av Takbelysningsarmaturer

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Belysning
RFQ-id: 19SLX1203

...

Leverantör för stenskivor sökes

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Byggnadsblock, mursten
RFQ-id: 16SLX3021...

Upphandling av ytterdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX2087

...

Upphandling av innerdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2079

...

Upphandling av trä/aluminiumfönster

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Installation av hissar, nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Hissar, installation
RFQ-id: 20SLX2058

...

Golvläggning av parkettgolv

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX2032

...

Plattsättning av kakel och klinkers

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX2019

...

Upphandling av inomhusmålning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX1993

...

Upphandling av VVS-installationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 20SLX1988

...

Pris för installation av ventilation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Elinstallation upphandlas till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 20SLX1967

...

Upphandling av plåtslageriarbeten

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 20SLX1956

...

Pris på prefabstomme i betong

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 20SLX1952

...

Markentreprenad till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id:...

Upphandling av taktäckning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX1945

...

Upphandling av murningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 16SLX3016...

Upphandling av golvläggning, både linoleumgolv och kakel/klinker

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 16SLX3009

...

Upphandling av takstolar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Takstolar
RFQ-id: 16SLX3003

...

Priser på innerdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 16SLX2982

...

Priser på trä/aluminium fönster

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Upphandling av undertaksentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX1812...

Upphandling av plattsättning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1820

...

Säkerhetsdörrar/ståldörrar till utbildningshall

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQ-id: 20SLX1824

...

Upphandling av aluminiumpartier

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten, Kopparplåt
RFQ-id:...

Upphandling av laboratorieinredningar: dragskåp, kemikalieskåp och skåpsinredningar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Laboratorieinredningar
RFQ-id: 20SLX1861...

Upphandling av kompakthyllor

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Arkivinredningar
RFQ-id: 20SLX1864

...

Svetsdraperi till utbildningshall

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Svetsutrustningar, lödutrustningar
RFQ-id...

Vikväggar till utbildningshall

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Väggsystem, innerväggar
RFQ-id: 20SLX1893...

Upphandling av 1st 2-pelarlyft "twin bush 5.0 heavy line", 4,5 ton

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Kranar, traverser
RFQ-id: 20SLX1910

...

Gipsentreprenad till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggföretag
RFQ-id: 16SLX2955

...

Tätskiktsentreprenad till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Väderskyddsentreprenader
RFQ-id: 16SLX2952...

Upphandling plåtslageriarbeten

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 20SLX1807

...

Upphandling, taktäckning ca 8000 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX1798

...

Upphandling av aluminiumfönster

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Plattsättning av kakel och klinkers

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1776

...

Upphandling av innerdörrar till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX1762

...

Upphandling gällande montering av metallpartier/dörrar

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage , Fönsterentreprenad...

Upphandling, golvläggning av klinkers och matta

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX1731

...

Upphandling, plattsättning av kakel samt golvläggning av klinkers

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1717

...

Upphandling av inomhusmålningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX1678...

Undertaksentreprenad till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX1674...

Entreprenad på aluminiumpartier.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage , Fönsterentreprenad...

Offerter önskas för inredning/snickerier

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Offentlig miljö, inredningar
RFQ-id:...

Upphandling av entreprenad för elinstallationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 20SLX1665

...

Upphandling av entreprenad för VVS-installationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 20SLX1661

...

Leverantör av Klädskåp med plexiglasdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Inredningar, invändiga utrustningar
RFQ-...

Golvläggning av matta samt parkettgolv, 57 st lgh med tillhörande utrymmen

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX1634

...

Inomhusmålning, 57 st lgh med tillhörande utrymmen

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX1621

...

Priser på plattsättning av kakel och klinkers, 57 st lgh

Förfrågan
Kategori:Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1618

...

Köksinredning till nyproduktion, 57 st lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 20SLX1612

...

Priser på innerdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX1609

...

Priser på ytterdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX1605

...

Fasadentreprenad, uppsättning av skifferfasad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Naturstensentreprenad
RFQ-id: 20SLX1600...

Upphandling av plåtslageriarbeten

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 20SLX1597

...

Plattsättning av kakel och klinkers till 40-50st WC/badrum

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1594

...

Inomhusmålning upphandlas till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX1581

...

Golvläggning av textilgolv och parkettgolv

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX1569

...

Upphandling av vitvaror; kyl, frys, spis, tvättmaskin samt torktumlare

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 20SLX1566

...

Upphandling av tvättmaskiner och torktumlare

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Tvättstugeutrustningar
RFQ-id: 20SLX1564...

Upphandling av ytterdörrar/tamburdörrar till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX1545

...

Upphandling av innerdörrar till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX1536

...

Upphandling av trä/aluminiumfönster till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Upphandling av köksinredning

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 20SLX1515

...

Takläggning av plåttak, bandtäckning till projekt i Falun

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX1510

...

Plattsättning i kök och badrum, nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1508

...

Upphandling av golvläggning till projekt i Falun

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX1505

...

Upphandling av inomhusmålning till projekt i Falun

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX1503

...

Putsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQ-...

Priser för takbeklädnad efterfrågas

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Takbeklädnad
RFQ-id: 16SLX2892

...

Leverantörskontakter för tätskikt och takarbeten önskas

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 16SLX2877

...

Intresseanmälan, kyl- och frysrum samt kylskåp

Förfrågan
Kategori:  Produkter och Material-Kylrum, frysrum
RFQ-id: 19SLX1092...

Upphandling av plattsättning i kök och badrum

Förfrågan
Kategori:  Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1494

...

Plåtslageriarbeten; stuprör, hängrännor, fönsterbleck m.m.

Förfrågan
Kategori:  Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 20SLX1491

...

Golvläggning, parkettgolv till nybyggnation

Förfrågan
Kategori:  Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX1480

...

Upphandling av inomhusmålning

Förfrågan
Kategori:  Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id:20SLX1466

...

Priser på måleriarbeten, 64 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX1347

...

Plattsättning i kök och badrum, 64 lägenheter i Malmö

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX1359

...

Golvläggning, 64 lägenheter i Malmö

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX1363

...

Priser på innerdörrar till 64 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX1378

...

Upphandling av ytskiktsarbeten, plattsättning till flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 16SLX2870

...

Upphandling av ytskiktsarbeten, måleriarbeten till flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 16SLX2866

...

Upphandling av ytskiktsarbeten, golvläggning till flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 16SLX2860

...

Totalentreprenad till projekt med kontorshus i 9 våningar

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Totalentreprenader
RFQ-id: 20SLX1454

...

Priser på betongarbeten till stort projekt

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id:...

Undertakentreprenad till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 20SLX1415...

Upphandling av målningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX1423

...

Upphandling av tätskikt och takarbete

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX1436

...

Uppsättning av balkongräcken i glas samt fasadglas

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Balkongentreprenad
RFQ-id: 20SLX1445

...

Priser på 750 m² tryckimpregnerat trallvirke

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Tryckimpregnerat virke
RFQ-id: 19SLX1069...

Smidesentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id:...

Montering av balkongräcken samt räcken till loftgångar

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Balkongentreprenad
RFQ-id: 20SLX1341

...

Takstolar till 64 hyresrätter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Takstolar
RFQ-id: 20SLX1375

...

Priser på ytterdörrar till 64 hyresrätter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX1387

...

Priser på vitvaror; kyl, frys, spis och micro till ett kök

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 20SLX1335

...

Kök till projektet som omfattar tennishall och gymnastikhall

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQ-id: 20SLX1331

...

Montering av ståltrappor, utrymningstrappor samt invändiga trappor

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Trappor
RFQ-id: 20SLX1318

...

Entrépartier i aluminium till tennishall och gymnastikhall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten , Kopparplåt, arbeten...

Golvavjämning av tennishall och gymnastikhall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvavjämning
RFQ-id: 20SLX1312

...

Målningsentreprenad för tennishall och gymnastikhall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX1298

...

Intresseanmälan till upphandling av byggentreprenad

Intresseanmälan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggföretag
RFQ-id: 19SLX1057

...

Intresseanmälan till upphandling av golv

Intresseanmälan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 19SLX1023

...

Intresseanmälan till upphandling av fönster

Intresseanmälan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Upphandling av plattsättningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 19SLX1009

...

Upphandling av målningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 19SLX983

...

Innerväggsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Inredningsentreprenad
RFQ-id: 16SLX2831...

Utsättning för betongkonstruktion.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Grundläggning
RFQ-id: 16SLX2827

...

Metallpartier både invändigt och utvändigt inkl. entreprenad.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQ-id: 16SLX2835

...

Dörr- och fönsterentreprenad till nybyggnation av ridhus och stall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage , Fönsterentreprenad...

Upphandling av en sedumtakentreprenad för takläggning av förrådstak

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX1284

...

Upphandling av fönsterbänkar i sten

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Inredningar, invändiga utrustningar
RFQ-...

Upphandling av balkongräcken

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Balkongräcken
RFQ-id: 20SLX1271

...

Marktegel till innergård

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Marktegel
RFQid: 20SLX1263

...

Murar till innergård

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Murar, stödmurar
RFQid: 20SLX1266

...

Målning till flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 20SLX1252

...

Projekt Balder pausat p.g.a Coronaviruset

Meddelande från Tuve Bygg

Projekt Balder på Hisingen, Långströmsgatan...

Gjutasfaltsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Asfaltbeläggningsentreprenad
RFQid:...

Golvläggning av natursten

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Naturstensentreprenad
RFQid: 20SLX1247

...

Golvläggning, trä-, plast- och textilgolv.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQid: 20SLX1236

...

Målningssentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 20SLX1226

...

Undertak 65.000 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQid: 20SLX1211...

Utvändiga aluminiumpartier till flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten ,Kopparplåt
RFQid:...

Murningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQid: 16SLX2753

...

Montering av ca. 1000 kvm fasadskivor

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggföretag
RFQid: 16SLX2755

...

Ventilationsinstallationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Underentreprenad av styr- och reglerteknik

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Styr- och reglerteknik, entreprenader
RFQid...

VVS-installationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQid: 20SLX1202

...

Elinstallation i samband med nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQid: 20SLX1196

...

Putsfasad, flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQid:...

Plåtarbeten till flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 16SLX2713

...

Kapprumsinredning till skolbyggnad

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Offentlig miljö, inredningar
RFQid:...

Skolinredning, skåp, anslagstavlor

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Skolinredningar, daghemsinredningar
RFQid...

Mörkläggningsgardiner till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Solskydd
RFQid: 20SLX1163

...

Vitlaserad plywood laminatskivor

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Inredningsmaterial, ytskikt
RFQid:...

Fribärande stomme

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQid: 19SLX846

...

Tak 80x25 m

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Takbeklädnad
RFQid: 19SLX850

...

Vikportar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Portar
RFQid: 19SLX874

Beskrivning...

6 st gångdörrar samt 2 st vikportar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Dörrar, portar
RFQid: 19SLX884

...

Väggelement

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Väggelement
RFQid: 19SLX905

...

Latrintömning för bussar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Sanitet
RFQid: 19SLX839

...

Entreprenad för bergvärme

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Bergvärme, installation
RFQid: 19SLX834...

Plattsättning till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 20SLX999

...

Gipsskivor till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Skivmaterial
RFQid: 20SLX1119

...

Trävirke; råspont, läkt och gles till skola

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Trävaror, virke
RFQid: 20SLX1086

...

Foder och lister till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Lister, panel, interiör, trälister
RFQid...

Flytspackling HDF till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Fogfria golv, industrigolv, entreprenad
...

Diverse sakvaror (krokar, speglar etc) inkl. montage

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Inredningsmaterial, ytskikt
RFQid:...

Skåpssnickerier till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQid: 20SLX1055

...

Ytterdörrar till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQid: 20SLX1049

...

Innerdörrar inkl. montering till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, dörrmontage, Fönsterentreprenad...

Vitvaror och montering, storkök

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Storköks- och tvättutrustningsentreprenad
...

Brandtätning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Brandtätning
RFQid: 20SLX1041

...

Måleriarbeten och brandskyddsmålning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 20SLX1034

...

Fogning till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Fogning, tätning
RFQid: 20SLX1031

...

Golvläggning av plastmattor, nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQid: 20SLX1020

...

Undertaksentreprenad, byggnad ca 5700 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQid: ...

Partier med glas till entréer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Glasmästerier
RFQid: 20SLX1010

...

Ställningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadsställningar, entreprenad
RFQid:...

Plåt till nybyggnation av skola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 20SLX1005

...

Murningsarbete till storkök

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQid: 20SLX1003...

Takmaterial till 1000 m²

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Takelement
RFQid: 19SLX816

...

Entreprenad för ytskikt

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 19SLX778

...

Måleriarbeten till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 19SLX753

...

Plåtarbeten till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 19SLX713

...

Lagertält, 10x30 m

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Hallbyggnader
RFQid: ...

Uppsättning av tegel, 150-200 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQid: 20SLX981...

Plattsättning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 20SLX975

...

Inomhusmålning, 161 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 20SLX968

...

Fasadarbete, klinker och puts, nybyggnation flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQid:...

Plåtslageriarbete, nybyggnation flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 20SLX953

...

Gjutning av plintar till nybyggnation 8000 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQid: ...

Epoxygolv till industribyggnad 1850 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Fogfria golv, industrigolv, entreprenad
...

Byggarbete av terass

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggföretag
RFQid: 19SLX676

...

Entrétrappa i borstad betong

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Trappor
RFQid: 20SLX942

...

Taktäckning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQid: 20SLX921

...

Plåtentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 20SLX911...

Golvläggning, flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQid: 20SLX904

...

Plattsättning, flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 20SLX895...

Impregnerade pålar, 150 st

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Tryckimpregnerat virke
RFQid: ...

Golvläggning, 76 st lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQid: 16SLX2592...

Lösullsisolering, 76 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Isoleringsentreprenad
RFQid: ...

Takstolar i trä, 76 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQid: 16SLX2585

...

Liten hjullastare, Volvo

Förfrågan
Kategori: Försäljning, uthyrning-Försäljning
RFQid: 20SLX893...

Fasadmurning, 19 st radhus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQid: ...

Golvläggning, 19 st radhus

Förfrågan
Kategori:Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQid: 16SLX2569

...

Måleriarbete, 19 st radhus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 16SLX2556

...

Plåtarbeten, takavvattning 19 st radhus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 16SLX2552

...

Undertak, förskola och 36 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQid: ...

Golvläggning, förskola och 36 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQid: 16SLX2544

...

Invändig målning, förskola och 36 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 16SLX2540

...

Plattsättning, nybyggnation 130 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 20SLX753

...

Skåpinredning till kök, nybyggnation 130 lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQid: 20SLX760

...

Garderobsinredningar, nybyggnation 130 lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Inredningar, övriga
RFQid: 20SLX767...

Plåtslagning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 20SLX863

...

Taktegel till 4 st huskroppar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Takbeklädnad
RFQid: 20SLX840

...

Trä/aluminiumfönster, ca 300 st

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQid: ...

Tamburdörrar, 203 st

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQid: 20SLX824

...

Lösullsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Isoleringsentreprenad
RFQid: ...

Markentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQid:...

Elinstallation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQid: 16SLX2505...

VVS-installationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQid: 16SLX2508...

Installation ventilation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Prefab betongstomme

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQid: 16SLX2515

...

Styr och reglerteknik

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Styr- och reglerteknik, entreprenader
RFQid...

Säkerhetsdörrar inkl. montering, 48 lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Dörrmontering, Dörrmontage, Fönsterentreprenad...

Specialsnickerier till nyproduktion

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQid: 20SLX673

...

Plattsättning i kök och badrum, 30 st lgh

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 20SLX658

...

Parkettgolv till nyproduktion, 30 st lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Golvvaror
RFQid: 20SLX636

...

Garderober till nyproduktion, 30 st lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Inredningar, invändiga utrustningar
RFQid...

Köksinredning till nyproduktion, 30 st lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQid: 20SLX591

...

Aluminiumklädda träfönster, 30 st lgh

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQid: 20SLX576...

Ytterdörrar i stål och trä , ca 30 st

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQid: 20SLX559

...

Innerdörrar till nyproduktion, ca 100 st

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQid: 20SLX550

...

Tätskikt, 2-lags täckning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQid: 19SLX650

...

Sprinklerinstallatör i Göteborg med omnejd

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Sprinklerinstallationer
RFQid: 19SLX647...

Styr- och reglerinstallatör i Göteborg med omnejd

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Styr- och reglerteknik, entreprenader
RFQid...

Ventilationsinstallatörer i Göteborg med omnejd

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Elinstallatör i Göteborg med omnejd

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQid: 19SLX639

...

Rörinstallatör i Göteborg med omnejd

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQid: 19SLX635

...

Murningsentreprenad och fasadputsning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Putsentreprenader, fasadbehandling
RFQid:...

Skiffer till fasad

Förfrågan
Kategori:Entreprenadtjänster-Naturstensentreprenad
RFQid: 16SLX2460

...

Plåtarbeten, takavvattning, fönsterinklädning, TRP

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 16SLX2463

...

Gipsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQid: 16SLX2468

...

Plattsättning ca 450 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 19SLX598

...

Undertak, ca 3500 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQid: 19SLX613...

Fönster i aluminium/trä, 33st radhus

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQid: 20SLX516...

Ytterdörrar 33st radhus

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQid: 20SLX499

...

Innerdörrar 33st radhus

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQid: 20SLX491

...

Plattsättning 33st radhus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQid: 20SLX487

...

Murningsentreprenad fasadputsning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQid: 20SLX479

...

Målningsentreprenad inomhusmålning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 20SLX465

...

Upphandling montering av granitmur

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Naturstensentreprenad
RFQid: 20SLX532

...

Förfrågan montering av tätskikt

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQid: 20SLX542...

Förfrågan stålfackverk

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Stålkonstruktioner, stålstommar
RFQid:...

Förfrågan elinstallationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQid: 16SLX2418

...

Förfrågan ställningsmontage

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadsställningar, entreprenad
RFQid:...

Förfrågan utfackningsväggar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Utfackningsvägg
RFQid: 16SLX2291

...

Förfrågan murning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQid: 16SLX2302

...

Förfrågan plåtarbeten fönsterinklädnad mm.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 16SLX2304

...

Förfrågan flytspackling

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvavjämning
RFQid: 16SLX2307

...

Förfrågan persienner inkl. montering

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Solskydd
RFQid: 16SLX2316

...

Förfrågan metallpartier

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 16SLX2324

...

Förfrågan stålstomme med montering

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQid: 16SLX2334

...

Förfrågan element

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Väggelement
RFQid: 16SLX2344

...

Förfrågan plåtarbeten

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 16SLX2352

...

Förfrågan isolering och taktäckning med duk

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQid: 16SLX2362

...

Förfrågan TRP-plåt

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Takbeklädnad
RFQid: 16SLX2371

...

Förfrågan murning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten, Kopparplåt, arbeten
...

Förfrågan invändig målning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQid: 16SLX2283

...

Förfrågan Vindsförrådsgaller

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Förrådsinredningar
RFQid: 16SLX2280

...

Förfrågan Plåttak

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQid: 16SLX2269

...

Upphandling av vitvaror

Förfrågan
Kategori:Produkter och Material-Vitvaror
RFQid: 20SLX459

...

Upphandling av köksinredning

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Köksinredning
RFQid: 20SLX451

...

Upphandling av elinstallation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 20SLX441

...

VS-installationer i flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 20SLX438

...

Arkitekt och konstruktör i samband med en nybyggnation av flerbostadshus med 144 lgh

Förfrågan
Kategori: Konsulttjänster-Arkitekter, husbyggnad , Arkitekter, inredning
...

Brandsäkra glaspartier för inomhusbruk

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Glasinredningar
RFQ-id: 20SLX367

...

48 st tamburdörrar av stål med träfilm

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Dörrar övrigt
RFQ-id: 19SLX537

...

Stomme inklusive ytterväggar och tak

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 20SLX419

...

400 st innerdörrar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX411

...

Entrépartier i aluminium till sjukhus

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Stålvaror, metallvaror
RFQ-id: 20SLX371...

Aluminiumklädda träfönster till nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

BRF söker ventilationskonsult

Förfrågan
Kategori: Konsulttjänster-Ventilationskonsulter
RFQ-id: 19SLX525

...

Ventilationsinstallation till en tvätthall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Vvs-installation till en tvätthall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 16SLX2191

...

Elinstallation till en tvätthall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 16SLX2189

...

Ventilationsinstallation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

VVS-installation 1800 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 16SLX2183

...

Elinstallation för industribyggnad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 16SLX2180

...

Golvläggning till en kontorsbyggnad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX336

...

Tillbyggnad av industribyggnad med 250 m² Isolerad plåthall

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Totalentreprenader
RFQ-id: 19SLX506

...

VVS-installationer

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 20SLX332

...

Installation av ventilation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Elinstallation för 15 st radhus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 20SLX326

...

Plattsättning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX322

...

Invändig målning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX309

...

Murningsentreprenad i samband med en nybyggnation av radhus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 20SLX285...

Upphandling av arkitekt och konstruktör

Förfrågan
Kategori: Konsulttjänster-Arkitekter, husbyggnad , Arkitekter, inredning
...

Invändiga trätrappor till nybyggnation av 15 st radhus

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Trappor
RFQ-id: 20SLX290

...

Takentreprenad till nybyggnation av flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX277

...

Murningsentreprenad till nybyggnation av flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 20SLX272...

Murningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 19SLX498...

Undertak till kontorslokaler 6000 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 16SLX2127...

Golvläggning, textilgolv till kontorslokaler 6000 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 16SLX2115

...

Plattsättning till flerbostadshus på 54 lägenheter

Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 16SLX2108

Beskrivning: Under...

Byggsmide/stålpelare

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id:...

Plattsättning av kakel och klinker

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 16SLX2092

...

Golvläggning, parkett och klinker till 161 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 16SLX2087

...

Innerdörrar till 161 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Dörrar övrigt
RFQ-id: 16SLX2078

...

Priser på fönster till 161 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id:...

Takentreprenad 161 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 16SLX2047

...

Prefab stålstomme och stomme av betongelement, golvyta 4000 m²

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Stomentreprenad
RFQ-id: 19SLX468

...

Parkettgolv omfattar 68 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 19SLX457

...

Plattsättningsentreprenad upphandlas innan årsskiftet

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 19SLX449

...

Målningsentreprenad 68 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 19SLX442

...

Ny Travers som har en lyftkapacitet på 3 ton

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Kranar, traverser
RFQ-id: 20SLX257

...

Montage och svetsning av inredning, trappor, räcken, gallerdurk och entresolplan

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id:...

Markarbeten för nybyggnad av flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id:...

Ventilationsinstallation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

VS-installationer för 38 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 16SLX1984

...

Elinstallationer i 38 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 16SLX1981

...

Gustafspanel alternativt Acrovyn

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Akustikinredningar
RFQ-id: 16SLX1969...

Totalentreprenad för nybyggnation av 4st flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Totalentreprenader
RFQ-id: 20SLX215

...

Offerter på alternativa uppvärmningssystem

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Pannor, värmepumpar, installation
RFQ-id:...

Upphandling av stålstomme

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id:...

Betongentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Betonggjutningsentreprenader
RFQ-id:...

Ekpartier i samband med en nybyggnation av flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Inredningsentreprenad
RFQ-id: 20SLX207...

Aluminiumpartier till 250 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Aluminiumplåt, arbeten , Kopparplåt, arbeten...

Ytterdörrar/tamburdörrar i samband med en nybyggnation av flerbostadshus

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Ytterdörrar
RFQ-id: 20SLX185

...

Innerdörrar till 250 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX177

...

Offerter på uppsättning av gipsväggar

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 20SLX173

...

Offerter på gipsväggar samt inomhusmålning

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 20SLX165

...

Golvläggning av parkettgolv i samband med en nybyggnation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX152

...

Plattsättning i 250 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 20SLX145

...

Offerter på vitvaror i samband med nybyggnation av flerbostadshus 250 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 20SLX142

...

Invändig målning till 750 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Måleriarbete
RFQ-id: 16SLX1880

...

Golvläggning, matta och klinker, till 750 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 16SLX1893

...

Akustiktak till 750 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 16SLX1871...

Akustiktak till kontorsbyggnad på ca 900 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 16SLX1857...

Plattsättning kontorsbyggnad på ca 900 kvm

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 16SLX1853

...

Plattsättning av omklädningsrum samt bastu

Förfrågning
Kategori: Entreprenadtjänster-Plattsättning
RFQ-id: 16SLX1850

...

Ventilation i samband med nybyggnad av industrihall

Förfrågning
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation...

Elinstallation nybyggnad av industrihall

Förfrågning
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 16SLX1829

...

Markentreprenad nybyggnad av industrihall

Förfrågning
Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id:...

Travers 4 ton

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Kranar, traverser
...

2 st industriportar

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Portar
RFQ-id: 16SLX1834

...

Flytspackling och mattläggning av 2000 kvm golv

Förfrågning
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 16SLX1799

...

Söker en leverantör av KL-trä/CLT

Förfrågning
Kategori: Produkter och Material-Trävaror, virke
RFQ-id: 16SLX1776...

Priser på vitvaror; kyl/frys, spis/ugn, micro, tvättmaskin samt torkskåp

Förfrågning
Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 20SLX122

...

Byggkonsult, sprickor balkong

Förfrågning
Kategori: Konsulttjänster-Byggkonsulter
RFQ-id: 20SLX114

...

Takarbeten

FörfrågningKategori: Entreprenadtjänster-TakarbetenRFQ-id: 19SLX356

Beskrivning: Projekt...

Markanläggningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id:...

Ventilation, luftbehandling, installation

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation
...

Snickeriarbete

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Snickeriarbete
RFQ-id: 19SLX204

...

Solskyddsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Solskyddsentreprenad
RFQ-id: 19SLX177

...

Plåtslagning innehållande montering

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX51
...

Golvläggning av parkettgolv, 34 st lägenheter

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Golvläggning
RFQ-id: 20SLX59
...

Isolerad tvätthall, en GDS-hall för tunga trafikfordon

Offertförfrågan
Kategori: Produkter och Material-Hallbyggnader
RFQ-id: 20SLX84...

VVS-installationer

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 16SLX1633...

Takentreprenad, papp isolering

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster
RFQ-id: 16SLX1611
Beskrivning:...

Undertaksarbete

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id:...

Montera en metallfasad på ett parkeringshus

Offertförfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fasadbeklädnad, fasadmaterial
RFQ-...

Ventilation, luftbehandling, installation

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Ventilation, luftbehandling, installation...

Byggnadssmide och svetsning

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id:...

Markanläggningsentreprenad

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Markanläggningsentreprenader
RFQ-id:...

Hissar, installation

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Hissar, installation
RFQ-id:...

Murningsentreprenad

Offertförfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id:...

plåtarbete, tak mm.

I samband med ett projekt som gäller nybyggnad av ishockeyrink i Malmö kommer jag att behöva få...

Invändig målning av ishockeyrink

I samband med nybyggnation av ishockeyrink i Malmö kommer jag att ta in priser på invändig...

Smidda glaspartier

Förfrågan på smidda glaspartier till kontor i Ljusdal, Gävleborg.

Smidda glaspartier till...

Hissentreprenad

I samband med projekt på Södermalm Stockholm är det just nu aktuellt med anbud på...

Markentreprenad

I samband med ett projekt på Södermalm Stockholm är det just nu aktuellt med anbud på...

Terrazzofasader

OBS! Brådskande! 

Söker entreprenörer som levererar och monterar utvändiga...

Limträstomme, snabb upphandling

Tar just nu in priser på limträstomme, snabb upphandling.

Det är en hall som är 50x32...

Innerdörrar i trä samt invändiga träpartier till ett kontorshus

Förfrågning gällande innerdörrar i trä samt invändiga träpartier till ett kontorshus.
...

Idrottshallsinredning, ribbstolar, läktare till en nybyggd skola och idrottshall

Det är just nu aktuellt att ta in priser på idrottshallsinredning, ribbstolar, läktare, osv till...

Invändig målning av flerbostadshus med 54 lägenheter

I samband med ett projekt som omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter i Salems...

Plåtarbeten såsom takvattenavrinning och fönsterinklädnad

Under vecka 38 eller 39 kommer jag att gå ut med förfrågan på plåtarbeten såsom...

Papptak och läggning för flerbostadshus

I samband med ett projekt som omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter i Salems...

Ventilation till affärsfastighet på 1000 kvm

Anbud på ventilation infordras till affärsfastighet på 1000 kvm i Helsingborg. Kontakta ansvarig...

Golvläggning av klinker i 1000 kvm affärshus

Det är just nu aktuellt att få in priser på golvläggning, klinker i 1000 kvm affärshus i...

Takmontage för flerbostadshus

I samband med ett projekt i Kävlinge som gäller nybyggnad av flerbostadshus på 62 lägenheter är...

Montage av innerväggar till flerbostadshus med 62 lägenheter

Jag tar just nu in anbud på montage av innerväggar inkl. gipsning till ett projekt som...

Offert sökes för installation av FTX-system

Offert sökes för installation av FTX-system med roterande värmeväxlare och rördragning av...

Tilläggsisolering samt målning av BRF

Vi skulle vilja ha offert på någon form att tilläggsisolering samt målning av våra två...

Servicecontainer/mekcontainer av stålplåt

Söker leverantör av 1 st servicecontainers/ mekcontainer av stålplåt.
Storlek: 20 eller 40...

Anbudsförfrågan på stålstommar 2100kvm

Anbudsförfrågan för projekt förskola i Enköpings kommun. Bruttoarea 2100 m².

Vi är i...

Skiffer inkl. montage vid nybyggnaden av flerbostadshus

Jag behöver få in priser på skiffer inkl. montage vid nybyggnaden av flerbostadshus Kviberg/...

Fönster till ett flerbostadshus som omfattar 250 lägenheter

Jag behöver omgående få in priser på fönster till ett flerbostadshus som omfattar 250 lägenheter...

Kompletteringssmide som omfattar bl.a ingjutningsgods och pelare

Jag behöver få in priser på kompletteringssmide till projektet flerbostadshus Kviberg/...

Plåtslageriarbeten, tak och bandtäckning fönster

I samband med projektet flerbostadshus Kviberg/Beväringsgatan 250 lägenheter behöver jag få in...

Utfackningsväggar till flerbostadshus med 250 lägenheter

Jag tar in priser på utfackningsväggar till projektet Beväringsgatan/Kviberg, flerbostadshus med...

Förrådsväggar till ett flerbostadshus

Jag kommer att köpa in förrådsväggar till ett flerbostadshus i Lund.
Omfattningen är ca 40...

Golvläggning till flerbostadshus som omfattar ca 40-50 lägenheter

Jag kommer att ta in priser på golvläggning till projektet Kv. Klockaren i Dalby i Lund.
...

Målningsarbete i flerbostadshus

Jag kommer inom kort att skicka ut underlag på målningsarbeten (invändig målning) som omfattar...

Plattsättning till nybyggnad av flerbostadshus

I samband med projektet nybyggnad av flerbostadshus Kvarteret Klockaren 19 i Dalby Lund kommer...

Innerväggsentreprenad till nybyggnad av vårdbyggnader

När det gäller projektet Nybyggnad av vårdbyggnader, nya sjukhusområdet i Malmö ska jag ta in...

Invändig målning och brandskyddsmålning

I samband med projektet nybyggnad av vårdbyggnader i Malmö behöver vi få in priser på invändig...

Yttertaksentreprenad/tätskikt till vårdbyggnader

Jag kommer att ta in pris på yttertaksentreprenad/tätskikt till ett projekt som omfattar...

Elinstallation till ett flerbostadshus

Under vecka 37-41 kommer jag att ta in priser på elinstallation till ett flerbostadshus i...

Ventilationsinstallation till nybyggnation av flerbostadshus

Jag har ett projekt som omfattar flerbostadshus i Uddevalla med 56 lägenheter. Till detta kommer...

Invändig målning av lägenheter och trapphus i samband med nybyggnad av flerbostadshus

Jag kommer att ta in priser på invändig målning av lägenheter och trapphus i samband med...

Fönster till nybyggnad av flerbostadshus med 56 lägenheter

Jag behöver få in priser på fönster till ett projekt som omfattar nybyggnad av flerbostadshus i...

Rörinstallationer till nybyggnad av flerbostadshus

I samband med ett projekt som gäller nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla kommer jag att ta...

Leverantörer av perforerad plåt

Jag behöver få tag i leverantörer av perforerad plåt till projektet spårvagnsdepå Ringön.

...

Flexi räcke enkelsidig. Varmförzinkat

Vi bygger om motorväg E4 mellan Ljungby Toftanäs.
Jag skulle vilja ha en offert på...

Offert på 10 st cykelplatser

Vi bygger om motorväg E4 mellan Ljungby Toftanäs.
Jag skulle vilja ha en offert på 10 st...

2 st toalettbyggnader

I samband med motorvägsbygge E4 mellan Ljungby Toftanäs behöver jag få in priser på 2 st...

Omgående priser på glasfasad till 7 våningar stort parkeringshus

Jag behöver omgående få in priser på glasfasad till ett projekt i Kungsbacka, 7 våningar stort...

29 st bord, 110 st stolar, 3 st ståbord

Vi bygger om motorväg E4 mellan Ljungby Toftanäs.
Jag skulle vilja ha en offert på; 29 st...

Offert på nätstaket, flätverksstängsel med minsta höjd 2 meter

Vi bygger om motorväg E4 mellan Ljungby Toftanäs.
I samband med detta ska en...

2 st infotavlor typ City 90

Jag behöver få in priser på 2 st infotavlor typ City 90 visit II från Swedsign eller likvärdigt...

Smide, skärmtak på 40 kvm samt några trappor och landgång

I projektet ombyggnad av Västerås hamn är det just nu aktuellt att ta in priser på smide. Det är...

Plåt till fasad och tak, inkl. montering till hall på 5000 kvm

I projektet hamnbyggnader i Västerås är det just nu aktuellt att ta in priser på plåt till fasad...

Inredningsmontage till nybyggnad av skola, förskola och idrottshall

I samband med projektet Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg kommer jag inom...

Fönster till 130 lägenheter

Till projektet Nybyggnad av flerbostadshus på Madolingatan, Frölunda Allé är det aktuellt att ta...

Stålstomme

Till projektet mottagningsstation i Alingsås behöver jag ta in priser på stålstomme.Byggnaden är...

Fasadmurning för mottagningsstation

Till projektet mottagningsstation i Alingsås behöver jag ta in priser på fasadmurning.Byggnaden...

Installationsgolv i serverhall

Jag tar just nu in priser på installationsgolv i serverhall.Ytan är 60 kvm i 2 plan.Kontakta mig...

Lösullsisolering för 427 lägenheter och en butikslokal på 6000 kvm

Till projektet Nybyggnad av bostäder, butik mm i Malmö är det just nu aktuellt att lämna anbud...

Golvläggning och plattsättning 6000 kvm

I projektet Nybyggnad av bostäder, butik mm i Malmö är det just nu aktuellt att lämna priser på...

Innerdörrar till 427 lägenheter

I projektet nybyggnad av bostäder, butik mm i Malmö är det aktuellt att ta in priser på...

Priser på undertak

Vi har just nu ett projekt i Göteborg där vi tar in priser på undertak.
Projektet omfattar...

Skolskåp för ca 370 elever

I samband med projektet Nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg är det just nu aktuellt att få...

Golvläggning och plattsättning till nybyggnad av skola

Till projektet nybyggnad av skola i Kålltorp är det just nu aktuellt att få in priser/anbud på...

Invändig målning till nybyggnad av skola

När det gäller projektet nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg är det just nu aktuellt att få...

Invändig och utvändig målning till nybyggnad av förskola och hyresrätter

Till projektet nybyggnad av förskola och hyresrätter i Årsta så är det aktuellt att ta in priser...

Golvläggning för hyresrätter och förskola

Det är just nu aktuellt att få in priser på golvläggning i samband med projektet som omfattar...

Storköksutrustning till förskolan

I samband med projektet Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Årsta är det nu aktuellt att få...

Stomkomplettering till nybyggnad av hyresrätter och förskola

I samband med projektet Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Årsta håller vi på att ta in...

Tak och takarbeten

I samband med ett projekt som omfattar nybyggnad av hyresrätter och förskola i Årsta håller vi...

Byggsmide nybyggnad av flerbostadshus

Jag tar just nu in priser på byggsmide, den del av stomme som ej är betong, till projektet...

60 st markiser

Jag tar just nu in priser på markiser till en renovering av kontor/flerbostadshus på Norrmalm i...

60 st dörrar

Jag tar just nu in priser på innerdörrar till ett projekt beläget på Norrmalm i Stockholm....

Golvläggning, fiskbensparkett, till ett projekt totalrenovering av kontor/flerbostadshus

Jag tar just nu in priser på golvläggning, fiskbensparkett, till ett projekt totalrenovering av...

Invändig målning

Tar just nu in priser på invändig målning till ett projekt som omfattar totalrenovering av...

2 st smidestrappor

Jag tar just nu in priser på 2 st smidestrappor till ett projekt som omfattar totalrenovering av...

Plattsättning i wc/badrum till kontor/flerbostadshus

Tar in priser på plattsättning i wc/badrum till ett projekt som omfattar totalrenovering av...

Skylttorn/mast i smide

Jag tar just nu in priser på ett skylttorn/mast i smide till en nybyggd Icabutik i Bålsta....

Golvläggning 6700 kvm

Jag tar just nu in priser på golvläggning i ett projekt som omfattar affärshus/butik i Bålsta....

Invändig målning, omfattning är 6700 kvm

Jag håller på att ta in priser på invändig målning i ett projekt som omfattar affärshus i Bålsta...

Screengardiner till ett affärshus

Jag tar just nu in priser på screengardiner till ett projekt som omfattar affärshus i Bålsta....

Plattsättning i badrum och kök

Jag tar just nu in priser på plattsättning i badrum och kök av 115 st studentlägenheter i...

Invändig målning nybyggnad av studentlägenheter 115 st

Söker priser på invändig målning när det gäller ett projekt i Uppsala, nybyggnad av...

Nätväggar till förråd

Jag kommer att köpa in nätväggar till förråd i samband med ett projekt som gäller nybyggnad av...

Tillverka entrépartier i ek

Jag behöver få tag i ett finsnickeri som kan tillverka entrépartier i ek till nybyggda...

Duschväggar till 188 lägenheter

Jag ska köpa in duschväggar till ett projekt där det är 188 lägenheter.
Projektet är...

7-8 st trätrappor

Jag har ett projekt där det behövs 7-8 st trätrappor som ni gärna får anmäla intresse till....

Parklexskivor till ytterfasaden

Jag ska köpa in parklexskivor till ytterfasaden på ett nybyggt hotell/kongresshall i Helsingborg...

Vikväggar till en nybyggd kongresshall/hotell

Jag ska köpa in ett antal vikväggar till en nybyggd kongresshall/hotell i Helsingborg. Hör...

Teleskopläktare till en nybyggd kongresshall

Jag ska ta in priser på teleskopläktare till en nybyggd kongresshall på 1200 kvm i Helsingborg....

Vikväggar till flerbostadshus och förskola

Jag kommer att köpa in vikväggar till ett projekt i Stockholm som omfattar flerbostadshus och...

Beslagsinredning till badrum för 374 lägenheter

Jag kommer att ta in priser på beslagsinredning, dvs krokar och hängare till badrum. Projektet...

Utvändiga metallglaspartier och träglaspartier

Jag kommer ett köpa in utvändiga metallglaspartier samt invändiga träglaspartier till ett...

Inner- och ytterdörrar till 69 lägenheter

Jag ska köpa in både inner- och ytterdörrar till ett projekt i Malmö som omfattar flerbostadshus...

Kompletteringssmide

Till ett projekt som omfattar flerbostadshus med 69 lägenheter beläget i Malmö ska jag köpa in...

Parkettläggning till 69 lägenheter

Jag kommer att köpa in parkettläggning i ett projekt som omfattar flerbostadshus på 69...

Svetsuppdrag

Jag kommer att behöva leverantör för svetsuppdrag under tiden:

Svetsmetod 136+138 enligt...

Fönster till 69 lägenheter

Jag ska köpa in fönster i samband med ett projekt som gäller nybyggnad av flerbostadshus i Malmö...

Kompletterande smide till ett flerbostadshus

Jag kommer att köpa in kompletterande smide till ett projekt i Kviberg, Göteborg som gäller...

Fönster till 250 st lägenheter

Jag kommer att ta in priser på fönster till ett projekt som gäller flerbostadshus i Kviberg,...

Golvläggning ca 1300 kvm

Jag tar just nu in priser på golvläggning, mestadels textila golv, till ett projekt i Tranemo...

Totalentreprenad stålkonstruktion

Vi är intresserade av pris på både arbete och material gärna total entreprenad.

Vi vill...

Kompletterande smide

Jag kommer att köpa in kompletterande smide till ett projekt i Malmö. Det omfattar bl.a trappor...

Undertak till 500 kvm kontorsyta

Jag ska köpa in undertak till 500 kvm kontorsyta vid en nybyggnation i Malmö. Kontakta mig...

Paddelbanor - 4 respektive 6 banor

Vi kommer inom kort att starta en padelverksamhet i Malmö och ser oss omkring att få offerter...

Glaspartier/skyltfönster

Jag ska köpa in glaspartier/skyltfönster i samband med ett projekt i Höör.
Det rör sig om...

Rulljalusier

Jag ska köpa in rulljalusier i samband med ett projekt i Höör.
Det rör sig om 6-7 st...

Höj- och sänkbar lastbrygga

Jag behöver snarast få in priser på en höj- och sänkbar lastbrygga till vårt lager i Malmö....

Leverantörer av byggsmide/stålstommar

Leverantörer av byggsmide/stålstommar kan höra av sig till mig om ni vill vara med och offerera...

Ny väv till befintlig korgmarkis

Vi har en lokal med befintlig korgmarkis som vi skulle behöva klä om med ny väv.
det vi...

Två pallställ längd 9 meter höjd 5 meter

I samband med nybyggnad av snickeribyggnad kommer jag att behöva köpa in pallställ.
Det är...

Stängsel och grind till inhägnad på 13 000 kvm.

Nybyggnad av snickeri och lagerbyggnad, jag ska köpa in stängsel och grind. Lokalen är totalt...

Inbrottslarm till 3600 kvm lokal

I samband med nybyggnad av snickeri och lagerbyggnad behöver jag köpa in inbrottslarm. Lokalen...

Målningsarbeten till nybyggnad av stall

I samband med nybyggnad av stall ska jag köpa in målningsarbeten. Det omfattar utvändig målning...

Offerter på stensättning

I samband med ett projekt gällande väg och rondellbygge i Skellefteå behöver jag få in offerter...

Tillbehör till 15 st toaletter

I samband med projektet Nybyggnad av affärshus kommer jag att köpa in tillbehör till 15 st...

Innerdörrar till 82 lägenheter samt ståldörrar för förråd

I samband med projektet Nybyggnad av hyresrätter kommer jag att köpa in innerdörrar till 82...

El ska dras fram för ca 10 st belysningsstolpar och 10 st laddstolpar

I samband med ombyggnad av busstation och parkering ska jag köpa in elinstallation utomhus. El...

Målning invändigt av 45 st lägenheter

I samband med nybyggnad av trygghetsbostäder samt flerbostadshus ska jag köpa in målning...

Plattsättning, kakel och klinkersättning i 45 st badrum.

I samband med nybyggnad av trygghetsbostäder samt flerbostadshus kommer jag att köpa in...

Betongarbeten bestående av en trappa och stomme för hiss

I samband med ombyggnad av busstation och parkering behöver jag köpa in betongarbeten bestående...

Skärmtak i glas inkl. smidesstomme

I samband med ombyggnad av busstation och parkering ska jag köpa in ett skärmtak i glas inkl....

Handikapphiss

I samband med ombyggnad av busstation och parkering ska jag köpa in en handikapphiss.

...

6 st. skjut/snabbrullportar till en nybyggnation

Vi ska köpa in ca 6 st. skjut/snabbrullportar till en nybyggnation av en livsmedelslokal som är...

10 st. innerdörrar till en nybyggnation

Vi ska köpa in ca 10 st. innerdörrar till en nybyggnation av livsmedelslokal som är beläget i...

Brandgardiner till en nybyggnation

Vi behöver köpa in ett antal brandgardiner till en nybyggnation av en industri, lager och...

Textilmattor, plastgolv och härdat plastgolv ca 500 - 600 m²

Vi ska bygga en Industrihall, samt lager och kontor ca 2 000 m² som är beläget i Malmö...

Målning av Ca 500 m²

Vi bygger ett industrihus, med tillhörande lager och verkstad i Malmö Kommun.
Ytan är...

2 st. invändiga ståltrappor

Vi ska köpa in 2 st. invändiga ståltrappor som skall sitta i en nybyggnation av industri, lager...

12 - 13 st både tak/vik/ samt snabbrullportar

Vi behöver köpa in ca 12 - 13 st både tak/vik/ samt snabbrullportar, av varierande storlekar....

Kompletterande smide 2 000 m²

Vi bygger ett industrihus, med tillhörande kontor på en sammanlagd yta på 2 000 m².
...

10 st. innerdörrar till en nybyggnation av kontor

Vi gör en nybyggnad och behöver köpa in 10 st. innerdörrar till en nybyggnation av kontor i...

Målning av stålstomme

Jag söker entreprenör för målning av stålstomme på plats hos kund i Västerås. Uppskattningsvis 2...

Laddskåp för ipad till en skola

Prisförslag på laddskåp för ipad till en skola. Den som heter Ipad och laptopskåp Multi (en vit...

Armerings / gjutningsprojekt

Jag behöver komma i kontakt med ett företag som kan utföra eller alternativt låna ut 4 - 5...

Oisolerad plåthall på ca 8 x 6 meter

Bygga en oisolerad plåthall med öppen kortsida till sommaren, så jag behöver få kontakter med...

Tillverka byggsmide till ett byggprojekt beläget i Södertälje Kommun

Vi söker ett företag som kan tillverka byggsmide till ett byggprojekt beläget i Södertälje...

Offert på 30 stycken skåp

jag skulle vilja ha en offert på 30 stycken skåp, levererade till Stockholmsområdet.

Typ...

Priser och leverans av tårplåt 8mm

Jag behöver omgående! få in priser och leverans av tårplåt 8mm enligt nedan storlekar
...

Trapphusrenovering i bostadsrättsförening

Vi söker ett företag som kan ta på sig en trapphusrenovering, som innebär målning av tak, väggar...

8 rundade markiser inkl uppmontering

Vill ha offert på 8 rundade markiser inkl uppmontering på församlingshem i Gävleborgs län....

Upphandling av smide till bussepå på 17 000 m²

Vi bygger en bussdepå på sammanlagt 17 000 m² som är belägen i Solna Kommun och behöver...

Invändig målning av en nybyggnation av en bussdepå

Vi söker ett företag som kan utföra invändig målning av en nybyggnation av en bussdepå beläget...

32 st. olika portar till en nybyggnation

Vi ska köpa in ca 32 st. olika portar till en nybyggnation av den bussdepå som är belägen i...

Målningsentreprenad, smide, portar, fönster samt dörrar till aktivitetshus på ca 5 000 m²

Vi ska göra en nybyggnation av en skola samt ett aktivitetshus på ca 5 000 m² och som är...

Murning av fasadvägg nybyggnation på 3 000 m²

Jag söker ett företag som kan utföra murning av fasadvägg. det är på en långsida på en...

Nocktätning och förankring av nockpannor

3 st radhus som önskar hjälp med nocktätning och förankring av nockpannor.

Byte av 3 st...

2 st isolerade plåthallar på vardera 300 m²

Jag behöver komma i kontakt med ett företag som kan leverera och montera upp 2 st isolerade...

Offert på 150kvm bjälklag

Vill gärna ha en offert på 150kvm( L=10m B=15m) bjälklag
Skall fungera som ett obrännbart...

26 st. massiva innerdörrar

Jag ska köpa in 26 st. massiva innerdörrar samt ett antal glaspartier till en nybyggnation...

Golventreprenad för nybyggnation av 82 st lägenheter

Vi söker ett företag som kan utföra golventreprenad av nybyggnation av 82 st lägenheter.
...

Målning av nybyggnation av 82 st lägenheter

Vi söker ett företag som kan utföra målning av nybyggnation av 82 st lägenheter.
Projektet...

Lekutrustning för Bostadsrättsförening

Vi är en förening som är i planeringsfasen att uppdatera vår lekpark. Vi har just nu en ganska...

Utvändig ståltrappa med montering för en 1 våningstrappan

Vi ska köpa in 1 st. utvändig ståltrappa med montering för en 1 våningstrappan ska gå till ett...

Golventreprenad matta till 300 m² till en ombyggnation av skola

Vi söker ett företag som kan utföra en golventreprenad, vi behöver lägga in en matta till 300 m...

Hissinstallatör som kan installera en invändig personalhiss

Jag söker en hiss installatör som kan installera en invändig personalhiss av mindre storlek....

Golvläggning av ett epoxigolv på 600 m²

Jag behöver omgående! få kontakt med ett företag som kan utföra golvläggning av ett epoxigolv på...

Totalentreprenad hall med en storlek på 2 000 m²

Jag söker ett företag som kan utföra en totalentreprenad som är beläget i Uppsala Kommun....

Byta papptak

Vi ska montera solcellsanläggning hos en kund i Upplands Väsby som behöver byta papptak innan...

2 st ståltrappor

Jag ska köpa in 2 st ståltrappor som skall gå upp till en våning. Projektet är beläget i Härryda...

Tillverka/leverera vitmålade trätrappor, ca 400 - 500 st/år

Vi söker ett företag som kan tillverka/leverera vitmålade trätrappor, både vänster och...

Nybyggnation av ett tillagningskök samt personalutrymmen

Vi söker ett företag som ska göra en utförande entreprenad som innebär en nybyggnation av ett...

Stålstomme till hall på 11 x 25 meter

Jag ska bygga en hall under våren 2019 som har en storlek på 11 x 25 meter med en taklutning på...

2 st. utvändiga ståltrappor för 4 våningar samt ett mindre smidesarbete

Vi behöver få in offerter på 2 st. utvändiga ståltrappor för 4 våningar samt ett mindre...

Stålpartier till en entrehall samt trapphus

Väldigt Brådskande!! att få in offerter.
Jag söker ett företag som kan tillverka invändiga...

Mark/grundarbeten samt gjutning av platta, till en nybyggnation av ett industrihus på 2 700 m²

Jag söker ett företag som kan utföra mark/grundarbeten samt gjutning av platta, till en...

Plåtbeklädd tälthall, storlek på 20 x 10 meter

Jag har planer att köpa in en plåtbeklädd tälthall, med tak av duk. vid beviljat bygglov.
...

Renovering av ytskiktet på taket, industrihus på 980 m²

Jag har ett industrihus på 980 m² som jag har planer på att göra en renovering av ytskiktet...

Tillverka 14 st invändiga entrepartier

Jag behöver komma i kontakt med ett företag som kan tillverka 14 st invändiga entrepartier, det...

100 st. invändiga dörrar

Jag ska köpa in ca 100 st. invändiga dörrar, både stål samt trädörrar till en nybyggnation som...

Takläggning av pir isolering samt av mastix tak till en yta på 4 000 m²

Jag söker ett företag som kan utföra takläggning av pir isolering samt av mastix tak till en...

Tillverka smidesräcken av aluminium (pinnräcken) till 82 st. balkonger

Jag behöver komma i kontakt med ett företag som kan tillverka smidesräcken av aluminium (...

Tillverka ca 75 st. handgjorda fönster

Jag söker ett företag som kan tillverka ca 75 st. handgjorda fönster till ett K-märkt fastighet...

Köksinredning, golvläggning/parkettgolv/klinkers och resning av innerväggar till 82 lägenheter

Vi söker företag som kan leverera samt montera köksinredning till 82 st lägenheter.
...

Innerdörrar samt montering till en nybyggnation av 82 lägenheter

Vi söker ett företag som kan leverera innerdörrar samt montering till en nybyggnation av 82...

Byten av 53 fönster samt fönsterblad till en BRF

Jag söker omgående ett företag som kan utföra byten av 53 fönster samt fönsterblad till en BRF...

Sprinklers till en hall

Jag behöver få in offerter på sprinklers till en hall som är 15 x 47 meter. Hallen skall byggas...

Offert omgående på en isolerad lagerhall

Brådskande!! jag behöver få in offerter omgående på en isolerad lagerhall (sandwish 15x47m 6m...

Riva ut befintliga golv i 58 st. lägenheter

Söker ett företag som kan ta på sig en entreprenad på att riva ut befintliga golv i 58 st....

Byte av karauselldörr mot en dubbel entredörr

Jag har ett brådskande projekt!! som innebär byte av karauselldörr mot en dubbel entredörr i en...

Smidesräcken av stål, till 6 st. utgångar plus 200 meter.

Jag ska köpa in smidesräcken av stål, till 6 st. utgångar som vardera är 3 våningsplan till en...

Läggning av både klinkergolv samt plastmatta ca 100 m²

Jag söker ett golvföretag som kan utföra läggning av både klinkergolv samt plastmatta till en...

Målning av ca 100 - 200 m²

Jag behöver få in offerter på målning av ca 100 - 200 m² , det är målning av bla....

Offerter på stängsel samt grind kring industrihus på 320 m²

Jag behöver få in offerter på stängsel samt 1 st grind som skall sättas i kring ett industrihus...

10 st. 3-glasfönster av aluminium

Jag behöver få in offerter på 10 st. 3-glasfönster av aluminium till en planerad byggnation av...

4 st isolerade portar

Jag behöver få in offerter på 4 st isolerade portar till en planerad nybyggnation av en hall...

2 st kylrum till ett storkök

Vi ska köpa in 2 st kylrum till ett storkök, inköp blir före årsskiftet 18/19, så hör av er...

Automatisk rullport

Jag ska köpa in 1 st automatisk rullport, storlek 2,5 x 3,0 meter som ska sittas i ett...

Betongtrappa till ett 7-våningsplan

Jag behöver få kontakt med ett företag som kan leverera 1 st betongtrappa till ett 7-våningsplan...

Offerter på ca 150 st innerdörrar

Jag håller på med en ombyggnad och behöver få in offerter på ca 150 st innerdörrar.
Inköp...

Offerter på ca 120 st fönster av varierande storlek

Jag håller på med en ombyggnad och behöver få in offerter på ca 120 st fönster av varierande...

Totalentreprenad (UE) Leverans och montage av smidespelare, smidesbalkar samt bjälklag

Förfrågan totalentreprenad (UE) Leverans och montage av smidespelare,smidesbalkar samt bjälklag...

Bullerdämpning för ca 5 000 m²

Jag har en byggställning där utsidan samt insidan skall täckas av plast, och då letar jag efter...

Målning av ett industrigolv i ett sk renrum

Jag söker ett företag som kan utföra målning av ett industrigolv i ett sk renrum.
Det står...

20 st. vita takskjutportar till en nybyggnation av garage

Jag ska köpa in 20 st. vita takskjutportar till en nybyggnation av garage. Montage av portarna...

Tillverka samt montera balkongräcken till 32 st lägenheter

Jag söker ett företag som kan tillverka samt montera balkongräcken till 32 st lägenheter.
...

32 st förrådsdörrar samt 4 st ståldörrar och även 4 st pardörrar till en nybyggnation

Jag ska köpa in 32 st förrådsdörrar samt 4 st ståldörrar och även 4 st pardörrar till en...

Offerter på metallglaspartier

Vi behöver komma i kontakt med ett företag som kan lämna offerter på metallglaspartier av...

Stängsel och grindar till ett byggprojekt med en yta på 2 492 m²

Jag ska köpa in stängsel och grindar till ett byggprojekt som startar under 2019.
Det är...

Offerter på 7 st ståltrappor

Jag ska bygga en hall för uthyrning, och behöver få in offerter på 7 st ståltrappor som ska gå...

Isolerad plåthall som ska ha en storlek på 750 m²

Jag söker ett företag som kan ta på sig en entreprenad på att bygga en isolerad plåthall som ska...

Offerter på en galvad ståltrappa

Jag behöver få in offerter på en galvad ståltrappa, skall ha en höjd på 3 meter.
Jag ska...

Offert på hall samt 14 - 15 st sidgående vikportar

Jag ska bygga en hall med 14 - 15 st uthyrningsdelar, som ska ha en golvyta på 80 - 75 m²...

Köpa in 14 - 15 st Luft/luft värmepumpar

Jag ska bygga ett industrihus med 14 - 15 uthyrningsdelar, så jag ska köpa in 14 - 15 st Luft/...

Läggning av papptak inklusive isolering ca 1700kvm

Önskar budgetpris på läggning av papptak inklusive isolering ca 1700kvm på Trp plåt

...

Leverera cellplast till 3 st större projekt

Vi söker ett företag som kan leverera cellplast till 3 st större projekt beläget i Umeå Kommun....

Smidesentreprenader till 3 större projekt som har ordervärde på 150/200/300 miljoner.

Jag behöver etablera kontakter ett företag med vidare samarbete som kan utföra...

Gjutning samt armering med tillbehör till 3 större projekt

Behöver etablera kontakter ett företag med vidare samarbete som kan utföra gjutning samt...

Golvläggning av matta samt klinkers till en yta på 330 m²

Söker ett företag som kan utföra golvläggning av matta samt klinkers till en yta på 330 m²...

Målning av väggar, tak till en nybyggnation, 330 m²

Söker ett företag som kan utföra målning av väggar, tak till en nybyggnation av ett projekt som...

Lättviktsbalkar till en byggnation som har en längd på 12,20 meter

Jag behöver få in offerter på ett antal lättviktsbalkar till en byggnation som har en längd på...

Tak behöver renoveras

Uppsala. Vi har en stor dansbana där taket behöver renoveras och undrar om vi kan få en offert...

Isolerad plåthall storlek 80 x 25 meter

Vi ska bygga en isolerad plåthall storlek 80 x 25 meter, under Våren 2019.Hallen ska ha 2...

Värme/ventilations entreprenad till en nybyggnation av en hall

Vi ska köpa in en värme/ventilations entreprenad till en nybyggnation av en hall som ska byggas...

El-entreprenad nybyggnation hall 2 000 m²

Jag behöver komma i kontakt med en allround elektriker som kan utföra el-entreprenad  till...

2 st invändiga brandtrappor

Jag ska köpa in 2 st invändiga brandtrappor av stål till en nybyggnation. Trapporna skall ha en...

Brandmålning för projekt storlek 8 000 m²

Vi söker ett företag som kan utföra brandmålning till ett projekt som är på en storlek på 8 000...

8 st. inglasade branddörrar

Jag ska köpa in 8 st. inglasade branddörrar i aluminium storlek 0,90 x 2,0 meter.Brandklass IE-...

8 - 9 st. invändiga rullportar

Vi ska köpa in 8 - 9 st. invändiga rullportar av olika storlekar, till en ombyggnation i...

2 st. smidesstommar till en nybyggnation av 2 st hallar

Jag behöver få in offerter på 2 st. smidesstommar till en nybyggnation av 2 st hallar, på 2 000...

Ett antal fönster till 2 plan

Jag ska bygga 2 st hallar varav 1 st hall skall vara utställningshall, så jag behöver köpa in...

Markarbeten, samt gjutning av 2 st. betongplattor på 1000 m² samt 2000 m²

Jag söker ett företag som kan utföra markarbeten, samt gjutning av 2 st. betongplattor på 1000 m...

2 st isolerade plåthallar, storlek 2 000 samt 1 000 m²

Vi ska bygga 2 st isolerade plåthallar, storlek 2 000 samt 1 000 m²Vi behöver få in...

Montera invändiga entrepartier i trä/metall

Vi söker ett företag som kan leverera samt montera invändiga entrepartier i trä/metall även...

Utföra invändiga snickeriarbeten, 25 000 m²

Vi söker ett företag som kan uföra invändiga snickeriarbeten såsom socklar, foder, lister,...

Utföra målning till en nybyggnation av en hall på 3500 m²

Vi söker ett företag som kan utföra målning till en nybyggnation av en hall på 3500 m²...

Montera in och starta upp restaurangmaskiner

Vi har ett projekt i Uppsala den 12-16 november.
Vi behöver hjälp med att montera in och...

Mobil golvlyft

Vi håller på och bygger ut och behöver köpa in en mobil golvlyft, skall ha 4 ben samt...

2 st runda takljuskupoler

Jag ska köpa 2 st runda takljuskupoler omgående.

Storlek, 1 meter...

Stabilisering av en källarmur

Vi söker ett företag som kan ta på sig en utförande entreprenad på att utföra en...

50 meter stängsel

Vi ska köpa in ca 50 meter stängsel som skall vara försedd med taggtråd högst upp.
Även en...

5-6 st. sidgående vikportar

Vi ska köpa in 5-6 st. sidgående vikportar, till en nybyggnation av ett större industrihus....

Annonser