• Bg Byggros AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Bg Byggros AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av geotextilier, asfaltarmering, sedum, gabioner, erosionsskydd, OASE dammar, fontäner, sten, dekoration, sedumtak, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, kakaoflis och andra speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen. Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor med mera.

Produkter

Geotextilier & fiberduk -

Geotextilier & fiberduk

BG Byggros AB är leverantör av geotextilier och fiberdukar. Geotextilier används främst för att separera olika bärlager i jorden och säkra att olika lager inte blandas.
Läs mer

Geoarmering -

Geoarmering

BG Byggros AB är leverantör av produkter för geoarmering. Geonät är avsedda för jordarmering, stabilisering och förstärkning av obundna lager i vägar, slänter och stödmurar.
Läs mer

Stödmurar & bullervallar -

Stödmurar & bullervallar

BG Byggros AB är leverantör av stödmurar och bullervallar.
Läs mer

Erosionsmattor & nät -

Erosionsmattor & nät

BG Byggros är leverantör av erosionsmattor och erosionsnät. De gör det möjligt för växtlighet att etablera sig i erosionsutsatta områden vilket leder till ett naturligt erosionsskydd.
Läs mer

Dränering, fukt och linjeavvattning -

Dränering, fukt och linjeavvattning

BG Byggros AB är leverantör av produkter för dränering, fukt och linjeavvattning
Läs mer

Geomembraner -

Geomembraner

BG Byggros AB är leverantör av geomembraner.
Läs mer

Ytarmering -

Ytarmering

BG Byggros är leverantör av ytarmering. Genom att armera belastade markytor kan man öka bärigheten, minska slitaget och möjliggöra nya användningar
Läs mer

Fontäner & dammbyggnation -

Fontäner & dammbyggnation

BG Byggros AB är leverantör av produkter för fontäner och dammbyggnation
Läs mer

Takträdgårdar & sedumtak -

Takträdgårdar & sedumtak

BG Byggros AB är leverantör av produkter för takträdgårdar och sedumtak
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Bg Byggros AB
Organisationsnr: 556482-8563
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Finland Norge Sverige Danmark
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Önnestad

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Levins Väg 4
Postnummer: 29173
Ort: Önnestad
Besöksadress: Levins Väg 4
Telefon: 0771-48 90 00
Fax: 0771-48 90 05
Mobiltelefon: 070-277 65 56
E-post:
Sökord
Geotextilier, Leverantör, Asfaltarmering, Sedum, Gabioner, Erosionsskydd, Fontäner, OASE, dammar, Sten, Dekoration, Sedumtak, Sedum, Erosion, Marktäckning, Ogräs, Plantex, Firestone, Membraner, Stenarmering, Gräsarmering, Ecoblock, Kakaoflis, Geotextilier, Fiberdukar, Nålfiltad geotextil, Geoarmering, Stabilisering, Geonät, Jordarmering, Markeringsnät, Snöstaket, Snönät, Signalnät, Stödmurar, Bullerskärmar, Erosionssikring, Erosionsmattor, Biomattor, Bionät, Träduppbindningsband, Dränering, Fukt, Linjeavvattning, Grundmursmatta, Grundmursmattor, Inomhusklimatplattor, Avvattningsrännor, Geomembraner, Ytarmering, Gräsarmering, Ridbanearmering, Vattenspel, Trädgårdsfontäner, Trädgårdsdammar, Gabion, Fontän, Damm, Stenar, Dekorationer, Membran, Stenarmeringar, Gräsarmeringar, Fiberduk, Nålfiltad geotextil, Stödmur, Bullerskärm, Erosionssäkring, Erosionsmatta, Biomatta, Inomhusklimatplatta, Avvattningsränna, Geomembran, Trädgårdsfontän, Trädgårdsdamm,
Skicka förfrågan