• Bjerking AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Bjerking AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Bjerking AB

Bjerking är organiserat i tre affärsområden, Hus & Installation, Anläggning och Stockholm. Vi är personalägt och det ger varje medarbetare en stark motivation att tillämpa och utveckla sina kunskaper och söka optimala lösningar för företagets kunder. Våra medarbetare är sammansvetsade i team och känner varandra väl. Allt under ett tak ger ett bra flöde utan flaskhalsar på uppdragen.
Företagsdata
Företagsnamn: Bjerking AB
Organisationsnr: 556375-5478
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Uppsala län Örebro län
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Uppsala

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 1351
Postnummer: 751 43
Ort: Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1
Telefon: 010-211 80 00
Fax:
Sökord
Byggnadsvård, Kulturmiljö, Fastighetsutveckling, Förädling, Installation, Installationsledning, Infrastruktur, Trafik, Landskap, Geoteknik, Miljö, Energi, Mätning, GIS, Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, Kontrollansvarig enligt PBL, Lean Design, Geodetisk mätning, Geografiskt IT, Laserskanning, Ljudmätning, Vibrationsmätning, Riskanalys, Green Design, Inomhusmiljö, Miljöinventering, Miljösamordning, Miljöteknisk markundersökning, Passivhus, Geoteknik, Geofysik, Geoteknisk markundersökning, Landskapsarkitektur, Markundersökning, Hydrologiska utredningar, Miljöteknisk markundersökning, Geoteknisk markundersökning, Täkter, Tillståndsärenden, Vatten, Avlopp, VA-utredning, Besiktningar, Exteriör belysning, Vägar, Arkitektur, Antikvarisk medverkan, Industriminnesvård, Kyrkor,
Skicka förfrågan