• Ragn-Sells AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Ragn-Sells AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Ragn-Sells AB

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Men där slutar likheterna mellan oss och andra. Vår filosofi är att det jobb vår bransch gör kan utföras på många olika sätt.
Visa mer

Produkter

Container och behållare -

Container och behållare

Behöver du en container eller någon annan behållare att källsortera ditt avfall i kan Ragn-Sells hjälpa dig.
Läs mer

Slamsugning och spolning -

Slamsugning och spolning

Har du problem med ditt avloppssystem eller ledningsnät eller behöver du hjälp med slamsugning, vänd dig till Ragn-Sells.
Läs mer

Renhållning -

Renhållning

Ragn-Sells har under många år hämtat hushållsavfallet i kommuner runt om i Sverige. Det har gett oss erfarenhet att effektivt lösa problem både åt kommunen och invånarna.
Läs mer

Sanering och farligt avfall -

Sanering och farligt avfall

Farligt avfall är mer komplicerat att hantera än annat avfall och det krävs en hel del moment för att det ska bli effektivt, säkert och lönsam
Läs mer

Förorenade jordar och aska -

Förorenade jordar och aska

Oavsett om du behöver hantera jordmassor som är förorenade, muddermassa, slam, blöta jordar, förorenat vatten eller aska kan Ragn-Sells hjälpa dig.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Ragn-Sells AB
Organisationsnr: 556057-3452
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Sollentuna

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 952
Postnummer: 19129
Ort: Sollentuna
Besöksadress:
Telefon: 0771-88 88 88
Fax: 08-583 576 00
E-post:
Sökord
Containers, restprodukter, avfallshantering, återvinning, källsorteringsuppdrag och ReturMera.
Skicka förfrågan