Malmö stad valde böljande Miljöbullerskärm från AQVIS

Bullerskyddet som valdes är AQVIS Miljöbullerskärm i miljöriktiga återvinningsmaterial av HD polyeten. Materialet är helt okänsligt för fukt vilket gör att bullerskyddet kan ställas rakt ned i marken utan sockel eller offermaterial i marken.
AQVIS bullerskärm är unik genom att den kan bölja fram genom landskapet då montering medger ända upp till 18 graders böjar. När höjden på marken varierar blir det även en vågrörelse på överkanten. Är marken plan kan man såga sig till en vågrörelse på toppen enligt önskemål. Den böljande formen på skärmen är vilsam för ögat och även positiv ur bullersynpunkt. För att göra det ytterligare vilsamt för ögat skall skärmen kompletteras med klätterväxter av olika sorter för varierat färgspel under året. En åtgärd som passar väl ihop med AQVIS Miljöbullerskärm då de fukttåliga egenskaperna åter kommer till sin rätt. Det finns forskarrapporter som säger att HD polyeten har livslängd på ca 200 år i markmiljö.

AQVIS Miljöbullerskärm är godkänd som eftergivlig vilket innebär att det inte krävs skyddsräcke framför den vid montage vid vägkanten då skärmen i sig har den egenskapen ASI 0,95.

Monteringsentreprenör i Malmö var Bopec Väst AB och markentreprenör var BCA.

PRESSTOPP! AQVIS Miljöspont monteras i dagarna som markspont 4 m djupt för att hålla Ångermanälven på plats vid ett saneringsprojekt.
Numera ingår AQVIS Miljöprodukter även I ViaCon AB ´s sortiment.

För mer information eller kontakt, besök vänligen vår hemsida via nedanstående länk!

Källa: http://www.aqvis.se

Annonser