Nya bostäder i Gävle

Veidekke Eiendom får bygga 300-450 bostäder i ett helt nytt bostadsområde i Gävle. 

Gävle växer och kommunen planerar därför för 10 000 nya bostäder fram till 2030. 

Tanken är bland annat att skapa en ny stadsdel på Gavlehov, det ska bli en blandstad med både arenor, bostäder, kultur, nöjen och kommersiell- och offentlig service.

Veidekke Eiendom har nu fått markanvisning för 300-450 bostäder på Gavlehov Östra, strax norr om Gävletravet.

– Gavlehov är ett attraktivt område som manifesterar Gävles starka kärlek till sport, och som ligger nära och centralt både i Gävle och i Sverige. Vi är väldigt glada över att Veidekke ser värdena här och vill vara med i utvecklingen av Gävle, säger Erik Holmestig (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Veidekke Eiendom är redan med och utvecklar det nya bostadsområdet Planmyrstigen på Norrlandet. 

Det nya uppdraget innebär att företaget ökar sitt engagemang i Gävle, Gavlehov östra kommer att utvecklas östra etappvis under ett antal år.

– Gävle är en tillväxtort och vi tycker att Gavlehov är en spännande stadsdel som har stor potential. Vi ser fram emot att få tillsammans med Gävle kommun utveckla en grön, innovativ och attraktiv stadsmiljö med närhet till både stad och natur, säger Mats Fryxell, affärsenhetschef för Veidekke FLEX på Veidekke Eiendom.

ETTELVA arkitekter står för utformningen av bostäderna, en detaljplan ska nu tas fram utifrån deras förslag.

Enligt pressmeddelandet kommer detaljplanen att innehålla cirka 30 000 kvadratmeter och omfatta cirka 300–450 bostäder, en förskola och ett vårdboende samt eventuellt ett parkeringshus. 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/veidekke_entreprenad_ab/30616.html

Annonser