Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Boverket föreslår nya krav på såväl förberedelser av laddplatser som installation av laddningspunkter. Kraven gäller vid nybyggnad och i vissa fall av ombyggnad. Följande krav föreslås gälla i de fall bilparkeringen har fler än 10 parkeringsplatser och om dessa är placerade i byggnaden eller på byggnadens tomt.

  • För nya- och ombyggda bostadshus ställs krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga kanaler för elektriska kablar, för varje parkeringsplats.
  • För nya- och ombyggda lokalbyggnader ställs krav på ledningsinfrastruktur för minst en femtedel av parkeringsplatserna samt minst en laddningspunkt per bilparkering.

Boverket föreslår också att det ställs retroaktiva krav för lokalbyggnader om de har en bilparkering med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på byggnadens tomt.

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-06-12

Annonser