BE Group Sverige AB > Armeringsnät

Armeringsnät

BE Groups sortiment av armeringsnät omfattar: standardnät, fingerskarvade nät, envägsnät, skarvnät, väggnät, mininät och specialnät.


Armeringsnät framställs genom svetsning av kallbearbetad tråd i svetsautomat med maskinellt styrda svetsförlopp. De nätkvalitéter som används är Nps 500 och Nps 700. NPS 700 kan idag endast fås som specialnät.

Den stora fördelen med fingerskarvade nät och envägsnät är att stängerna i dessa nät inte bygger på i hörnen, där det kan förekomma fyra nät på varandra i skarvningen. Envägsnäten läggs i två riktningar för att få rutarmerat.

Standardnät tillverkas i formaten 5x2,35 m, 4,85x2,25 och 5,90x2,30 m med kvadratiska maskor.

Specialnät kan efter beställning levereras med bredder upp till 3,75 m och med längder upp till 12 m, vidare har man stor frihet att välja olika tråddiametrar och trådindelningar.Standardsortiment är det sortiment som normalt återfinns på våra och våra tillverkares lager samt i tillverkarnas normala produktionsprogram.

Standardnät är fortfarande de vanligaste förekommande näten, Användningsområdet är brett men i huvudsak används dessa som sprickarmering. Lämpliga för små och medelstora objekt med korta ledtider.

Läs mer om Armeringsnät på företagets hemsida

BE Group Sverige AB
Hemsida: www.begroup.se

BE Group Sverige AB

BE Group är leverantör av armering, stål & rör, specialstål, rostfritt stål och hålprofiler.

BE Group är en komplett leverantör av armering och armeringstillbehör. Vårt sortiment av armering omfattar: Armeringsstål och inläggningsfärdig armering, Armeringsnät, Rostfri armering samt Kompletterande produkter.

BE Group Sverige AB ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium i norra Europa med expanderande verksamhet i Central- och Östeuropa. Som oberoende företag erbjuder BE Group värdeskapande distribution och vidareförädling av stål, rostfritt stål och aluminium.

Kunderna finns främst inom bygg- och verkstadsindustrin.