Svenska Jalusi AB > Brandjalusi

Brandjalusi

Svenska Jalusi AB är leverantör av brandjalusi. Vid krav på brandklass upp till EI 120 kan vi erbjuda brandjalusier av hög standard.

Klasser och tester utförda enligt EN-13501-2:2007 + A1:2009Brandjalusin kan manövreras på olika sätt beroende på rekommendationer och krav från försäkringsbolag och brandmyndigheter. Vi rekommenderar att först lyssna med det aktuella byggprojektets brandingenjör.

Läs mer om Brandjalusi på företagets hemsida

Svenska Jalusi AB
Hemsida: https://www.jalusi.se

Svenska Jalusi AB

Svenska Jalusi AB är idag en av landets största, och äldsta, renodlade tillverkare av rullbara galler, rullgaller, rulljalusier, skyddsjalusier, avskiljningsjalusier och industrirullportar. Hela vår samlade erfarenhet borgar för kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Svenska Jalusi AB är ett familjeföretag som grundades 1983 av Bengt Larsson. Tillverkning av företaget produkter bedrivs i egna lokaler i Göteborg där produktionen i varje detalj är skräddarsydd till optimala förhållanden. Allt för att kunna bygga jalusier och galler med högsta kvalitet, till en allt mer krävande och medveten kundkrets.

Avskärmningsjalusier, fönsterjalusier, galler, inbrottsskydd, jalusier, kyldörrar, kyljalusier, kättinggaller, mekaniska skydd, rullportar, skalskydd, skyddsjalusier, smidesgaller, solskyddsjalusier, strömställare, säkerhetsgaller, vertikaljalusier, väggjalusier,