Industri & Skadesanering AB > Brandsanering

Brandsanering

Industri & Skadesanering AB i Järfälla utför brandsanering i Stockholm med omnejd.

Vi arbetar med att sanera efter brand både vad det gäller sot, lukt och eventuella vattenskador.

Kontakta Industri & Skadesanering AB eller besök hemsidan, se länken nedan, för mer information om brandsanering i Järfälla eller övriga Stockholm med omnejd.

Läs mer om Brandsanering på företagets hemsida

Industri & Skadesanering AB
Hemsida: www.iskad.se

Industri & Skadesanering AB

Industri & Skadesanering AB jobbar med exempelvis: cisternrengöring, miljöinventering, luktsanering, passivering, rengöring av processystem mm i Stockholm.

Industri & Skadesanering AB utför kvalificerade saneringsuppdrag i de mest skiftande miljöer och har specialutbildad personal och andra resurser i form av maskiner och hjälpmaterial för att klara de flesta uppdrag som

Anlita Industri & Skadesanering AB - proffset på rengöring och sanering när du behöver hjälp med bland annat: kemikaliesanering, asbestsanering, avfuktning, avloppsspolning, brandsanering, ång- och högtryckstvätt, klottersanering, klotterskydd med mera.

Industri & Skadesanering AB är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- certifierade enligt BF9K, samt även medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Riv- och saneringsentreprenörerna samt Stockholms Byggmästareförening.