Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB > Brandskydd & Riskhantering

Brandskydd & Riskhantering

Funktionsbaserad brandsäkerhet, brandskydd, riskhantering, krishantering och miljöhantering, konsultbolag Fire Safety Design


I samarbete med vårt systerbolag, Fire Safety Design i Göteborg AB, som är ett utpräglat kunskapsföretag, erbjuder vi bred kompetens och erfarenhet inom brandskydd, riskhantering, tunnelsäkerhet, krisberedskap och miljö.

FSD är med 30 års erfarenhet landets äldsta konsultbolag för funktionsbaserad brandsäkerhet.

FSD är ett utpräglat kunskapsföretag med kompetenser inom brandskydd, riskhantering, krishantering och miljö. Vi arbetar med att utforma säkerheten i samhället så att liv, egendom och miljö skyddas på ett kvalificerat sätt.

Läs mer om Brandskydd & Riskhantering på företagets hemsida

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Hemsida: http://www.aohab.se

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB är VVS-konsult och VVS-Ingenjör som arbetar med VVS-besiktningar, energiutveckling, energideklaration, OVK, brandskydd.

Företaget arbetar även med projekteringsuppdrag, utredningar, kontroller, besiktningar inom VVS-området. Kunderna finns inom både näringsliv och offentlig förvaltning och vår huvudsakliga marknad finns inom Sverige.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, etablerad sedan 1982, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. Företaget har ett fyrtiotal anställda och har verksamheten centralt i Göteborg.

Vi arbetar även med brand-och riskhantering via vårt delägarskap i Fire Safety Design Gbg AB. Företaget är medlem i Föreningen Svensk Teknik & Design och Sprinklerfrämjandet.

Fria och oberoende kan vi arbeta i alla riktningar. Vi upprättar handlingar för alla förekommande entreprenadformer. Givetvis är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001:2004. Vi är även ett ackrediterat kontrollorgan avseende energideklareringar av byggnader.