Scanlight System AB > Brandventilation

Brandventilation

Rök- och brandventilation, Komfortventilation

Brandventilation kan rädda människoliv genom att röken ventileras ut ur byggnaden. Scanlight erbjuder kompletta system för brandventilation, som effektivt hindrar eller reducerar skadeverkningar på personer, inventarier och byggnader.

Komfortventilation ger bättre möjlighet att vädra ut dålig luft eller sänka inomhus temperaturen, vilket ger bättre arbetsmiljö.

Våra ventilatorer är testade internationellt för såväl enskilt montage som integrering i tak- och fasadinglasning. Alla har funktions-, kontrollmöjlighet och naturlig ventilation med manövrering från golvnivå. Detta för att man lättare ska komma åt vid t ex årlig brandsyn.

Vi samarbetar med de lokala brandförsvaren, teknisk Dr. Jörgen Thor från Brandskyddslaget och Svenska Brandförsvarsföreningen, när det gäller brandfrågor, brandventilations och E30/E60 krav

Läs mer om Brandventilation på företagets hemsida

Scanlight System AB
Hemsida: www.scanlight.se

Scanlight System AB