Cibes Lift AB > Cibes A7000

Cibes A7000

Plattformshiss A7000 från Cibes Lift har en 2,2 m hög vertikalpanel med integrerad manövertablå, belysning och spegel.

Cibes plattformshissar A 5000 & A 7000 är skruvdrivna plattformshissar med schakt. Hissarna är tillverkade med avsikt att underlätta för personer med nedsatt rörlighet att få ökad tillgänglighet till privata, kommersiella och offentliga byggnader.
Hissarna uppfyller kraven i svensk standard SS 2097-7. Hissarna är EU-typkontrollerade och certifierade av Inspecta (certifikat nr. 06-SKM-CM-0525) och uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i EU:s Maskindirektiv 98/37EC. Hissarna är även CE-märkta och miljödeklarerade.
Cibes A 5000 & A 7000 behöver inget separat hisschakt, separat maskinrum eller hissgrop. Hissarna levereras med ett komplett schakt tillverkat av plåtkassetter eller av kassetter av härdat laminerat glas. Hissdörrarna kan erhållas med enkel siktruta i grundmålad plåt eller brandklassade eller extraglasade i natureloxerad aluminium.
Cibes A 5000 & A 7000 manövreras med 50 x 60 mm stora lättryckta knappar, med upphöjda siffror som underlättar för synskadade.Handledarna är integrerade med hissens horisontella och vinklade manöverpanel för att underlätta för rullstolsburna.

Läs mer om Cibes A7000 på företagets hemsida

Cibes Lift AB
Hemsida: www.cibeslift.com/sv

Cibes Lift AB

Cibes Lift AB Cibes Lift utvecklar och tillverkar lågfartshissar med en hög grad av kundvärde, innovation och erfarenhet.

Cibes Lift AB är Europas ledande tillverkare av skruvdrivna plattformshissar med schakt.

Vår affärsidé är att tillverka unika produkter inom området plattformshissar med utländska distributörer och svenska byggbolag som huvudmålgrupper.

Cibes Lift AB fokuserat på ett fåtal unika produkter och marknadsför dessa genom uppbyggnad av ett internationellt distributörsnät och via direktförsäljning i Sverige.

Vår huvudprodukt – Plattformshissen Cibes A 5000 är ett utmärkt alternativ till konventionella hissar för lägre lyfthöjder och hissen är certifierad enligt EU:s Maskin Direktiv 2006/42/EC.

Cibes Lift AB startade sin verksamhet i mitten på 80-talet. Huvudkontor, försäljning, tillverkning och service är placerat vid vår anläggning i Gävle.