SIS, Swedish Standards Institute > Eurokoder

Eurokoder

Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk.


Från och med den 1 januari 2011 gäller nya dimensioneringsregler för alla som arbetar med byggnadskonstruktioner. Eurokoder ersätter då gamla, nationella regler och istället skapas nya europeiska riktlinjer.

Läs mer om Eurokoder på företagets hemsida

SIS, Swedish Standards Institute
Hemsida: www.sis.se

SIS, Swedish Standards Institute

På SIS hjälper vi dig att snabbt och enkelt nå resultat. Med rätt produkt från rätt kunskapskälla blir du helt enkelt mer framgångsrik i ditt arbete. Hos oss kan du köpa standarder, handböcker, checklistor, onlinelösningar och webbtjänster samt utbilda dig inom en rad olika områden.