Alusol AB > Fasadgaller

Fasadgaller

Alusol AB är leverantör av fasadgaller. Fasadgaller av strängpressad aluminium avsedda som utfackningsväggar i tex parkeringshus med betongstomme.


Gallren används även som skydd för transformatorrum där man behöver god ventilation. I dessa fall förses gallren med gångdörr av aluminium.

Läs mer om Fasadgaller på företagets hemsida

Alusol AB
Hemsida: http://www.alusol.se

Alusol AB

Alusol AB i Vinslöv är en leverantör som tillverkar och har försäljning, montering av solavskärmning;solskydd, solskärmar, fasadgaller, fasadmarkiser, markisoletter, ventilationsgaller, mm.

Våra produkter används på skolor, kontor, banker, fabriker, sjukhus, förvaltningsbyggnader, flygplatser, barnstugor och kontorsmoduler. T o m på Sveriges snabbtåg X2000! Arbetar med: markisolett, fasadmarkis, Unisun, Dasovent, Dasoleil, markis för fasad, persienn för fasad. fasadpersienn.

Extra sökord: Solskydd, Ventilationsgaller, Solskärmar, Solskärm, Solavskärmning, Fasadgaller, Markiser, Markisolett, Markisoletter, Fasadmarkiser.