Bg Byggros AB > Geoarmering

Geoarmering

BG Byggros AB är leverantör av produkter för geoarmering. Geonät är avsedda för jordarmering, stabilisering och förstärkning av obundna lager i vägar, slänter och stödmurar.

Andra användningsområden är armering av ballasten för järnvägar, lastfördelningsplattformar och vägbankar på svag mark.

- Tensar TriAx geonät
- Tensar Enaxiala geonät
- Fortrac geonät
- GS-Grid geonät
- Tensar geocellsmatta
- Asfaltarmering
- Markeringsnät & snönät

Läs mer om Geoarmering på företagets hemsida

Bg Byggros AB
Hemsida: www.byggros.com/se

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, fontäner, sedumtak, sedum, gabioner, erosionsskydd, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor m.m.