AJAB Smide AB > Grindar

Grindar

AJAB Smide AB är tillverkare av grindar för företag och bostadsområden..

Det allt hårdnande klimatet i våra stadsmiljöer ställer nya krav på grindar och portar för företag och bostadsområden. Både väderbeständighet och bot mot åverkan är vanliga parametrar. Genom gott samarbete med ett antal återförsäljare har vi levererat ett antal konstruktioner som lett till mer eller mindre noll i ljusskygga aktiviteter på tidigare hårt utsatta områden.

Läs mer om Grindar på företagets hemsida

AJAB Smide AB
Hemsida: www.ajabs.se

AJAB Smide AB

AJAB Smide AB är tillverkare av vikportar, slagportar, skjutportar, jordankare, grindar, galvaniserade fönster för industri och lantbruk.

Våra vikportar och slagportar finns hos olika industrier, lantbruk och privatpersoner runt om i Sverige och Norden. Genom åren har vi samlat på oss erfarenhet och stor kunskap om portar i alla dess former. Det som från början var ett litet företag har nu vuxit på alla håll och kanter och produkterna har utvecklats.

Vi har sedan starten för över 25 år sedan, specialiserat oss på olika former av vikportar, dörrar, grindar och trappor mot både industri, lantbruk och privatpersoner.

Vi är mest kända för våra portar - framförallt vikportar som är vår huvudprodukt. Men i vår smidesverkstad gör vi idag även trapor, räcken, grindar, entrépartier och jordankare. Trots att vi tillverkar ganska varierande produkter så finns det två gemensamma nämnare i vårt sortiment - stål och smide.

För oss är varje produkt ett hantverk. Det är sällan två beställningar ser likadana ut, såvida inte portarna ska sitta på samma byggnad. Därför jobbar vi alltid utifrån olika förutsättningar beroende på vad du som kund har för behov och önskemål.

Kontakta AJAB Smide AB om ni söker tillverkare av galvaniserade fönster, välvda och sidohängda fönster för hästboxar, galvaniserade och välvda fönster med spröjs för personalutrymmen, galvaniserade och välvda fönster med spröjs för hästanläggningar, galvaniserade och välvda fönster med spröjs för månstad, slagportar, vikportar, skjutportar, smidesprodukter, ståltrappor, balkongräcken, grindar, staket, avancerade trappor, motordriven vikgrind. eldriven vikgrind, motordriven fribärande skjutgrind, jordankare, gångdörrar, takskjutportar med mera.