HAGS Aneby AB > Gungor och gungsitsar

Gungor och gungsitsar

HAGS Aneby är leverantör av lekplatsutrustning. Vi är stolta över den glädje vi skapar genom våra lekprodukter. Vi vill fortsätta att främja glädjen och interaktionen, i leken och över generationsgränserna.

Vår gungsitar tillåter en vuxen (eller äldre barn) att gunga ansikte mot ansikte med ett mindre barn för att på så sätt öka interaktionen och lekglädjen.

Se länken till hemsidan för mer information om gungsitsar och övrig lekplatsutrustning.

Läs mer om Gungor och gungsitsar på företagets hemsida

HAGS Aneby AB
Hemsida: https://www.hags.se

HAGS Aneby AB

HAGS är ett globalt företag och vårt produkterbjudande har stor spännvidd – för lek, sport och andra utomhusaktiviteter och för människor i alla åldrar. Alla våra produkter finns tillgängliga via en enda kontakt. Det som gör HAGS unikt är emellertid inte bara våra produkter. Vin anser att de flesta funktionella och engagerade rekreationsområden utomhus skapas genom ett gott samarbete. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och det flexibla systemet med vår ”verktygslåda” som hjälper dig att planera din lösning.