Arkitektor Ulf Josephson AB > Identus

Identus

Miljövänligt och ekologiskt byggande. Kontakta Arkitektor Ulf Josephson AB när ni söker arkitekter i Sölvesborg


Denna byggnation var, redan när den projekterades 1991, början på vad vi nu kallar ekologiskt/ miljövänligt byggande. Anläggningen omfattar en försäljningsdel och en produktions/ lagerdel som kopplas ihop med en förbindelse innehållande personaldel m.m.

De material som använts är:
* Bärande stomme av limträ.
* Väggar av grovputsad lättklinker.
* Golvytor av keramiska plattor.
* Stora glasytor mot söder/ väster.
* Hög takhöjd som profilerar byggnaderna och tillsammans med golvvärme/ ventilation bidrar till ett behagligt inomhusklimat.

Adress: Tredenborgsvägen, Sölvesborg
Beställare: Identus, Anders Andersson
Arkitekt: Ulf Josephson

Läs mer om Identus på företagets hemsida

Arkitektor Ulf Josephson AB
Hemsida: http://www.arkitektor.se

Arkitektor Ulf Josephson AB

Arkitektor Ulf Josephson AB är en arkitekt som arbetar med design och projektering av Bostäder, Kontor, Industrier och Offentliga Byggnader. Utrednings- och idéskisser mm i Kristianstad, Malmö, Helsingborg, Lund med omnejd.

Vår målsättning är: Kreativa lösningar i miljövänliga och sunda hus. Varsam och pietetsfull ombyggnad i känslig miljö. Utformning som profilerar uppdragsgivarens verksamhet. Kvalitet och service.

Vårt kontor finns i Åhus kulturhistoriska del.