AQVIS Miljö AB > Kaj och pir

Kaj och pir

AQVIS Miljöspont vid reparationer och byggen av kaj och pir


Sedan en tid används även AQVIS Miljöspont som ersättning till stålspont för att säkra gränssnittet mellan hav och land vid muddring och byggen/reparationer av kaj och pir. Det är ytterligare ett område där HD polyeten spontens livslängds egenskaper kommer väl till pass. Materialet påverkas inte av varken surhetsgrad eller kemikalier, ruttnar inte rostar inte osv. Dessa egenskaper gör det lämpligt även för markspontning ex. inlåsning av infekterade material.

Läs mer om Kaj och pir på företagets hemsida

AQVIS Miljö AB
Hemsida: www.aqvis.com

AQVIS Miljö AB

Aqvis Miljö AB är ett innovativt mindre företag som marknadsför den egna produkten AQVIS Miljöspont. AQVIS Miljöspont tillverkas i återvunnen HD Polyeten. Vår plastspont gör skillnad som markspont, tätkärna form i mark och vattenprojekt såsom kaj & pir byggen / reparationer.