Ostkustens Tak i Oskarshamn AB > Kvalitet / Miljö

Kvalitet / Miljö

Ostkustens Tak AB i Oskarshamn har valt att enbart samarbeta med svenska tillverkare av tätskikt och isolering. Vi tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat.


Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på:

-Rätt material
-Rätt utförande av arbete
-Rätt skötsel

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem samt miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Vi har redovisad Kvalitetspolicy samt Miljöpolicy, och styr vår verksamhet enligt en kvalitetsplan som innehåller rutiner för bl a inköp, materialkontroll, förbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör och reklamationer.

Våra Takmontörer innehar certifikat för heta arbeten och montörscertifikat utfärdat av respektive tätskiktsleverantör.

Läs mer om Kvalitet / Miljö på företagets hemsida

Ostkustens Tak i Oskarshamn AB
Hemsida: http://www.ostkustenstak.se

Ostkustens Tak i Oskarshamn AB

Ostkunstens Tak AB arbetar som takentreprenörer, plåtläggare samt utför takenprenad, träarbeten i och konditionsbesiktning av Ert tak mm i Oskarshamn, Kalmar, Öland, Vimmerby, Gotland, Västervik med omnejd. I samband med konditionsbesiktning, upprättar vi ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder och vi gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samband med en sådan besiktning kan vi offerera ett årligt underhållsavtal. Vi erbjuder gratis besiktning och rådgivning av era tak. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan.

Har ni dyra uppvärmningskostnader kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en "energiberäkning" så ser man snabbt om denna lösning är intressant.