Fyns Kran Udstyr A/S > Lagstadgade besiktningar

Lagstadgade besiktningar

Fyns Kran Udstyr A/S arbetar med lagstadgade besiktningar, service och test av kranar och lyftredskap m.m.

Med branschens största vagnpark av rullande verkstäder erbjuder Fyns Kran Udstyr A/S ett omfattande test, samt service av alla typer av lyftredskap och kranar. Detta innebär såväl underhåll, som de årliga lagstadgade besiktningar.

Fyns Kran Udstyr A/S utför kontroll på lyftredskap med hänsyn till AFS 2006:06 som föreskriver att lyftredskap ska kontrolleras med avseende på säkerhet för användaren. Varje besiktning avslutas med att all godkänd utrustning förses med besiktningsmärken och nästan direkt efter kontrollen finns de individuella certifikaten redo i vårt unika EasyCert system.

Fyns Kran Udstyr A/S gör lagstadgade besiktningar, tests och service av: lyftredskap, lyftverktyg, kranar, fallskydd, pallställning, stegar, elverktyg.

Kontakta Fyns Kran Udstyr A/S för mer information eller besök deras hemsida!

Läs mer om Lagstadgade besiktningar på företagets hemsida

Fyns Kran Udstyr A/S
Hemsida: https://wedolifting.se

Fyns Kran Udstyr A/S

Fyns Kran Udstyr A/S är ett förande företag inom lyftredskap och lyftverktyg, stållinor, taljor, kranar och relaterad utrustning för industri, marin och offshore - och mycket av allt detta används i dag över hela världen.

Fyns Kran Udstyr A/S har funnits sedan 1969, med avdelningar i Odense, Köpenhamn, Esbjerg och Aalborg samt över 25 mobila serviceenheter är vi landstäckande, och strävar alltid efter att erbjuda våra kunder snabb och kompetent service. Sedan uppstarten tillbaka i 1969 har Fyns Kran Udstyr A/S vuxit till en koncern med över 90 medarbetare. Både då och i dag har vi fokus på det viktigaste - nämligen att uppfylla våra kunders behov, nu och i framtiden.

På egen riggarverkstad gör Fyns Kran Udstyr A/S kundspecifika uppgifter inom stållinor och tågvirke. Som exempel kan nämnas flätade stållinestroppar och splitsade trossar, men vi gör också standardproduktion. I vår serviceavdelning underhåller och testar vi kranar och lyftverktyg av alla slag lika mycket som nyinstallation av t.ex. krananläggningar också är en stor del av vardagen. Vår serviceavdelning är alltid redo att hjälpa våra kunder.

När vi pratar om lyftredskap ställs det stora krav till säkerhet och dokumentation. Hos Fyns Kran Udstyr har vi egna ingenjörer som utarbetar CE-dokumentation och virtuella belastningsberäkningar av utrustning som står infor en certifiering.

Fyns Kran Udstyr A/S erbjuder över 10.000 produkter som återfinns på hemsidan.
Förutom produkterna erbjuder Fyns Kran Udstyr A/S:

- Ett av Sveriges bästa och mest innovativa Service Mangement System - EasyCert både på web och mobil (gratis).
- Få de lagstadgade besiktningar av några av Sveriges bästa servicetekniker fördelad på mer än 25 enheter.
- Vi är redo 24/7 - 365 dagar om året - och du kan alltid ringa oss på tel. 031-308 83 59