AB Lödde Plåt > Luftare

Luftare

AB Lödde Plåt
Hemsida: https://www.loddeplat.com

AB Lödde Plåt

AB Lödde Plåt i Lund utför montage och montagearbete av sandwichelement, tillverkar plåtkassetter, odlingsrännor, markistakplåt, traditionella plåttak, trp samt verkstadsarbete och service arbete.

Lödde Plåt är ett av Sveriges ledande plåtslagerier, med över 40 års erfarenhet inom vårt kompetens-område. Företaget grundades 1963, vårt huvudkontor ligger i Lund och vi sysselsätter idag ett 80-tal personer på tre orter i Skåne.

Kunden kommer alltid i första hand för oss. Därför är kundnöjdhet det yttersta kvalitetsmålet. Alla våra processer utgår från detta mål. Det vill säga från första kontakt, genom hela produktionsprocessen, fram till dess att plåtentreprenaden är färdig och överlämnas.

Våra kunder och andra intressenter skall alltid uppleva att Lödde Plåt är den bästa och mest kompetenta partnern inom plåtslagerinäringen som alltid tillgodoser eller överträffar uttalade och underförstådda behov och förväntningar.

För oss på Lödde Plåt är kvalitet och positivt tänkande ledstjärnor som innebär ett helhetskoncept som innefattar såväl vad vi erbjuder som hur vi utför det.

Vårt mål är att leverera en produkt med prisvärd rätt kvalitet utan fel, så att våra kunder är nöjda och deras krav tillfredsställs på både lång och kort sikt.