Titania > Ombyggnation / konvertering av råvindar och lokaler

Ombyggnation / konvertering av råvindar och lokaler

Titania utför konverteringar och ombyggnationer av råvindar och lokaler i till vindslägenheter och bostadslägenheter.

På detta sätt kan dessa outnyttjade ytor i fastigheten innebära intäkter för föreningen i form av månadsavgifter för de nya lägenheterna.

Läs mer om Ombyggnation / konvertering av råvindar och lokaler på företagets hemsida

Titania
Hemsida: https://www.titania.se

Titania

Titania är ett byggföretag som utför nyproduktion av fastigheter, bostadsområden, kontorsområden och liknande. Vi utför även ombyggnation av (outnyttjade delar av) fastigheter. Om du äger eller förvaltar mark som ska bebyggas eller fastigheter som ska byggas om så är du mycket välkommen att kontakta oss.