SEHED Tresson AB > Övrigt

Övrigt

SEHED Tresson arbetar med åtgärdsanalys, färgkonsultering, armaturer, plåtdetaljer etc. Vi hjälper till att tänka på allt det där som måste tänkas på. Det är inte för inte som vi kallar oss totalentreprenör.

För att få till den kompletta fasaden kan vi hjälpa till med lösningar inom färgsättning, plåtslageri, snickeri, mark- och dräneringsarbeten, entrépartier och tak, armaturer med mera.

Ingen fasadrenovering är den andra lik och därför är det omöjligt att ge en kostnadsuppskattning utan att ha besiktigat fastigheten. Detta gör vi gärna tillsammans med dig. Först efter att besiktningen är genomförd och vi har ett åtgärdsförslag kan vi ge en vägledande och relevant kostnadsuppskattning.

Kontakta SEHED Tresson eller besök deras hemsida för mer information.

Läs mer om Övrigt på företagets hemsida

SEHED Tresson AB
Hemsida: https://www.sehedtresson.se

SEHED Tresson AB

SEHED Tresson arbetar med fasadrenoveringar i Stockholm. SEHED Tresson är en totalleverantör av utvändiga arbeten på fastigheter; som renoverar, reparerar och skapar nytt. De erbjuder allt inom fasader, fönster, balkonger, tak, solceller och utvändigt måleri. Vi arbetar med ROT-projekt såväl som nyproduktion.

SEHED Tresson är en komplett samarbetspartner för fasadarbeten. Våra projekt inbegriper allt från 1700-talshus till nyproduktion och allt som rör yttre renovering. Vi är medlemmar i SPEF, Stockholms BF och Sveriges byggindustrier.

SEHED Tresson har mer än 50 års erfarenhet när det gäller att renovera, förnya och reparera fastigheter utvändigt. Vi utför alla typer av utvändiga arbeten och vi åtar oss gärna helhetskonceptet gällande fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering. Vi utför både nyproduktions- och ROT-arbeten.

SEHED Tresson löser de flesta önskemål inom våra specialistområden. Vi utför bland annat renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor.

SEHED Tresson erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Lika höga krav ställer vi på det material och de produkter vi använder, de ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet.