Ra Golv AB > Parkeringshus

Parkeringshus

RA Golvs lösningar för parkeringshus har vätsketäthet, slitstyrka, kemikaliebeständighet, hög mekanisk hållfasthet, god vidhäftning till underlaget, låga underhållskostnader och kort härdningstid.

Läs mer om Parkeringshus på företagets hemsida

Ra Golv AB
Hemsida: www.ragolv.se

Ra Golv AB

RA Golv AB utför entreprenad inom butiksgolv, industrigolv, offentlig miljö golv, fogfria golv, betonggolv, betongreparationer och golvavjämning mm.

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav. RA Golv AB är ISO 14001 certifierade