Skandinaviska Byggelement AB > Pelare

Pelare

Pelare tillverkas helt färdig för montage och används bland annat till garage samt balkong- och loftgångskonstruktioner.

Pelare är ett slakarmerat bärande betongelement och tillverkas runda eller kvadratiska.

Runda pelare gjuts stående i form med en maxlängd på 3,5 meter.

Kvadratiska pelare gjuts liggande i form med en maxlängd på 7,5 meter.
De kvadratiska pelarna gjuts med tre formsatta sidor och en stålslipad sida och kan gjutas med eller utan konsol.

Pelare levereras med ingjutna lyft samt staghylsor direkt till byggarbetsplatsen och kan monteras fristående från övrig stomme.

Läs mer om Pelare på företagets hemsida

Skandinaviska Byggelement AB
Hemsida: https://www.byggelement.se

Skandinaviska Byggelement AB

Med våra stomsystem gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi levererar monteringsfärdiga element, vilket kortar byggtiden och minskar kostnaderna.
Stommarna i betong, från grund till tak, tillverkas i våra fabriker. Med rätt mått, på rätt dag, färdiga för slutmontering och förberedda för alla installationer, levererar vi stommen direkt till byggarbetsplatsen.
När du väljer en stomme i betong får du ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.
Oavsett vad du ska bygga har vi ett stomsystem som passar dig. Välj mellan hel- eller semiprefabricerad stomme.