Lundströms Golv AB > Platon Golv

Platon Golv

Platon Golv är vår lösning för golv på betong. Blå Platon använder vi för trägolv >12 mm och Platon Multi använder vi för trägolv.

VENTILERAD PLATON GOLV Det hör tyvärr till vardagen att människor blir sjuka på grund av sina hus. Man drabbas av rinnande ögon, trötthet, allergier, irriterade slemhinnor mm. För alla hus och lägenheter som har problem med emissioner från golv finns en lösning. System Platon Golv kan aktivt ventileras för att få bort fukt, lukt och farliga emissioner. Ventilerad Platon för bort fukt och emissioner från golvet genom att ventilera luftspalten i System Platon. På det sättet hindras lukt att ta sig upp i byggnaden och fukten i underlaget förs bort. Vi dimensionerar Ventilerad Platon med ett särskilt datorprogram. Luft tas in på vissa platser medan resten är täta. Luften förs sedan ut antingen via en fläkt eller via allmänventilation. Luftmängden är så liten att den varken stör byggnadens allmänventilation eller kostar energi. KAN ANVÄNDAS I ALLA HUS Det finns ingen begränsning på var man kan använda Ventilerad Platon. Man kan använda metoden i alla hus och i alla utrymmen. "Den uppföljning vi gjort efter reparationerna visar att de problem vi sett i området har försvunnit. De problem de boende haft verkar ha eliminerats helt" säger t.ex. Björn Steneberg på AB Förvaltaren i Sundbyberg. Han har ansvarat för reparationerna i Rissne - ett bostadsområde som hade problem. Ventilerad Platon har framgångsrikt använts i mer än 10 000 objekt och har i takt med vunna erfarenheter finslipats i detaljerna av den grupp forskare som anlitats.

Läs mer om Platon Golv på företagets hemsida

Lundströms Golv AB
Hemsida: https://www.lundstromsgolv.se

Lundströms Golv AB

Lundströms Golv AB med säte i Malmö är ett stabilt, ledande golvföretag som sedan 1989 levererat golvlösningar till en bred och professionell kundkrets i Malmö-/Lundregionen. Kärnan i verksamheten är en gedigen hantverkskompetens. Lundströms Golv AB utför golv- och kakelarbeten till förvaltningsbolag, fastighetsbolag, byggentreprenörer, stat och kommun. Företaget har cirka 30 medarbetare och omsatte 60 miljoner kronor år 2014.